Waar ben je naar op zoek?

Ruwvoer is van zeer groot belang

Sectornieuws Sectornieuws28-11-2022

Het produceren van goed ruwvoer was dit jaar een hele opgave en allesbehalve goedkoop. Maar de  krachtvoerkosten zijn het afgelopen jaar harder gestegen als de teeltkosten. Met de stijgende krachtvoerprijzen loont het dus om hard te melken van eigen ruwvoer. Dit is een goede manier om de hoge melkprijs optimaal te benutten zonder te veel last te hebben van de gestegen prijzen van het krachtvoer.

Wat is het effect van goed ruwvoer?

Afbeelding: 0044_koeien in stal

Een korte berekening geeft al snel aan dat ruwvoer met 60 VEM meer, in hetzelfde rantsoen, de koe een potentie geeft om 4,5 liter melk per dag meer te produceren. Dit heeft direct te maken met de hogere voerderwaarde. Maar daarnaast zullen koeien ruwvoer met een hogere voederwaarde meer opnemen door een betere smakelijkheid en een lagere verzadigingswaarde. Verbetering van de ruwvoerkwaliteit heeft dus een dubbel effect. 

Goed ruwvoermanagement vraagt een gespecialiseerde totaalaanpak

Link: 61769

Veruit het grootste gedeelte van het melkveerantsoen bestaat uit ruwvoer, dus een goede ruwvoerkwaliteit is essentieel.  Het effect van goed ruwvoer voel je uiteindelijk in de portemonnee: meer melk in de tank en meer geld op de bank.

Met de Terra+ totaalaanpak wordt een plan opgesteld om alle aspecten van het produceren van eigen ruwvoer te optimaliseren. Van bodem en bemesting tot gewassenkeuze en kuilmanagement.

Het doel van Terra+ is dat u het ruwvoer produceert dat leidt tot de meest efficiënte melkproductie door uw koeien. Meer melk uit ruwvoer dus!

Wilt u hierover ook een deskundig advies, contacteer uw accountmanager, ruwvoerspecialist, melkveespecialist.

Ook interessant