Waar ben je naar op zoek?

Breng je CO2 footprint eenvoudig in kaart met de on farm tool van ForFarmers

Sectornieuws Sectornieuws28-10-2021

Duurzaamheid is niet alleen een kernwaarde bij ForFarmers maar wordt voor de landbouwsector ook steeds belangrijker. Denk maar aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) die Vlaanderen tegen 2030 wil realiseren en de Green Deal die stelt dat Europa klimaatneutraal moet zijn tegen 2050. Daarom heeft ForFarmers in samenwerking met externe experten een on farm tool ontwikkeld om klanten te ondersteunen in de onderbouwing van hun duurzaamheidsinspanningen.

Duurzaamheid wil per definitie niet zeggen geen productie van vlees of eieren of kleinschalige landbouw. Er bestaan nog veel misvattingen over wat ‘duurzaamheid’ precies is. Het belangrijkste is dat een duurzaamheidsaanpak gegrond en onderbouwd is, en daarom werkte ForFarmers samen met een expertenbureau voor de ontwikkeling van een on farm duurzaamheidstool.

CO2 footprint snel en makkelijk berekend

Deze tool laat u toe uw duurzaamheidsaanpak op een eenvoudige manier in kaart te brengen en bij te sturen. De tool is snel en makkelijk in te vullen. De uitkomst geeft een inzicht in de CO2 footprint van een productie-eenheid, alsook in de mogelijkheden op vermindering van CO2 die te behalen zijn. Het voordeel van deze tool is dat u een goed inzicht krijgt in uw duurzaamheidsinspanningen, dat die tastbaar zijn en makkelijk bijgestuurd kunnen worden. De output van de tool focust op een efficiënte veestapel, rantsoenefficiëntie en grondstoffenkeuze, mestbeheer, energiebeheer en CO2 opslag. Duurzaamheid is een bepalende richting, maar het mag niet kostenverhogend werken zonder waardeverhoging van de producten die verkocht worden. M.a.w. naast het verhaal moeten de cijfers ook kloppen. Hierbij kan deze ForFarmers tool u ongetwijfeld helpen.

In de praktijk

De Belgische melkveehouderij is eigenlijk al zeer duurzaam. De CO2-uitstoot bij de productie van melk is voornamelijk afkomstig van de veestapel zelf, de gebruikte voeders en het mestbeheer. Een efficiëntere aanpak in deze onderdelen geeft de grootste impact op de CO2-reductie per liter melk. Bij het onderdeel veestapel geeft een efficiënte jongvee-opfok de grootste CO2-reductie. Zowel een lagere afkalfleeftijd als een lager vervangingspercentage hebben een positief effect op de verlaging van de CO2-uitstoot. Bij de gebruikte voeders zijn er verschillende reductiemogelijkheden. Ten eerste heeft het gebruik van bijproducten t.o.v. krachtvoeders een grote invloed op de CO2-reductie. Ten tweede draagt ook meer melk produceren uit eigen geteelde én kwalitatieve ruwvoeders hiertoe bij. De belangrijkste reductiemogelijkheid is echter een verhoging van de rantsoenefficiëntie.

Wat betreft mestbeheer is CO2-reductie vooral mogelijk door een verkorting van de opslagduur. De opslagduur verkorten met een maand levert een ruim 5% lagere CO2-uitstoot op. Vergisting van de mest heeft ook een zeer grote invloed op de reductie van de CO2-uitstoot, per 10% van de mest die vergist wordt, zal de CO2-uitstoot per liter melk worden gereduceerd met zo’n 5%.

Het energieverbruik op een melkveebedrijf heeft zeer weinig invloed op de totale CO2-uitstoot. Alsook valt het op dat de CO2-opslag via het aanplanten van bomen en hagen weinig impact heeft op de totale uitstoot.

Hieronder kunt u een voorbeeld zien van een uitkomst van een berekening met de CO2-tool op een melkveebedrijf.

Afbeelding: screenshot CO2logic tool_melkvee

Wilt u weten of uw duurzaamheidsinspanningen lonen? Vul hier uw gegevens in en wij komen dit op uw bedrijf berekenen!

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens