Waar ben je naar op zoek?

Biestseparatie bij robotmelken

Tips For Farmers Tips For Farmers21-3-2018

Dat biest de behandeling van een blokje goud verdient, weten we ondertussen allemaal. Maar hoe gebeurt dit nu op robotbedrijven? Waar moet u op letten?

We zien namelijk dat de meeste robotmelkers in de praktijk hun koeien na het afkalven snel melken in de robot. Dat is namelijk een van de voordelen van robotmelken: de biest komt dan automatisch in een separtie-emmer terecht. Toch gaat het zeer vaak fout op robotbedrijven wanneer het op biestseparatie aankomt. In de praktijk zien we zeer veel vervuilde biest. Zoals u misschien weet, is vervuilde biest besmet met ziektekiemen die gaan clusteren met de antistoffen in de biest. Dit maakt dat de biest niet meer het gewenste effect heeft, of slechter nog, dat de biest het kalf zelfs ziek maakt.

1

Controleer de separatieleiding

Controleer of de separatieleiding voldoende gereinigd wordt.
In de meeste gevallen wordt die leiding mee gereinigd met de hoofdreiniging van de robot, driemaal per dag. Maar als tussen een reiniging en het melken van de pas gekalfde koe al een separatie gebeurd is, kan dit al aanleiding geven tot vervuilde biest. Bovendien wordt de uitlaatnippel niet op alle systemen mee gereinigd. Dit moet manueel gebeuren en zeker voor elke biestseparatie.

2

Reinig de separatie-emmer manueel

Reinig de separatie-emmer telkens manueel met een reinigingsproduct, want biest is hardnekkig. Gebruik daarom een aparte emmer voor de biestseparatie.

3

Maak de separatieleiding zo kort mogelijk

Beperkt het melkverlies door de separatieleiding zo kort mogelijk te maken, namelijk 1 à 2 meter. Want van elke melking die via separatie gaat, gaat er een deel verloren. En biest kan soms wat kleverig en dikker zijn dan melk waardoor er nog meer verloren gaat. Dit kan al gauw 1,5 liter zijn.

4

Biestbewaring

U bent er volledig klaar voor om goede biest te winnen maar er is nog één belangrijk punt: wanneer u de biest gewonnen heeft, moet u die zo snel mogelijk aan het kalf voeren of bewaart u het in de diepvries.

The Future Of Farming logo