Waar ben je naar op zoek?

Bemesten? Bekijk dan eerst onze praktische tips!

Sectornieuws Sectornieuws20-2-2023

Ben je van plan om te gaan bemesten? Dat kan vanaf 15 februari, maar het is belangrijk om eerst te controleren of de bodemtemperatuur en -draagkracht hiervoor geschikt zijn. Daarnaast is het efficiënt verdelen van drijfmest over de snedes een belangrijk aandachtspunt, vooral nu er steeds minder ruimte is voor dierlijke mest. In ons artikel delen we handige tips om het bemestingsproces soepel en effectief te laten verlopen.

Wat is nu het juiste moment om te bemesten?

Volgens de theoretische richtlijnen is het optimaal om grasland in het voorjaar te bemesten wanneer de T-som (de optelsom van alle dagtemperaturen boven 0 graden Celsius vanaf 1 januari) tussen de 180 en 280 graden Celsius ligt. In de praktijk wordt deze richtlijn als te algemeen ervaren.

Daarom delen wij graag deze handige tips om het juiste moment voor bemesting te bepalen:

TIP: Maak een plan op basis van deze specifieke vragen

  • Vraag jezelf af hoeveel ruw eiwit er moet worden geoogst en stem op basis hiervan de bemesting (stikstofgift) af.
  • Stel niet alleen de vraag hoeveel kubieke meter mest er nodig is, maar ook: "Wat zit er in een kubieke meter mest?" Neem daarom een mestmonster.
  • Bemest voor het gewenste oogstdoel en oogst wat voorafgaandelijk is bemest. Maak dus een plan.

TIP: Luister naar de bodem

tsom bemesten
Foto bodemtemperatuur is genomen op 14-02-2023 (08:30u)
  • Wanneer de temperatuursom 200 graden bereikt heeft, is het tijd voor actie. Controleer dan ook andere parameters.
  • Bodemtemperatuur is bepalend voor grasgroei. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur van 5 tot 8 graden in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Meet dit eenvoudig met een kuilthermometer.
  • Observeer de wortelgroei in het voorjaar. Als de graswortels al witte puntjes aan de uiteinden tonen, is de bodemconditie gunstig en is de grasgroei begonnen. Als je nog niet hebt bemest, is het hoog tijd.
  • Check of de weersvoorspellingen geschikt zijn voor het bemesten met kunstmest. Stel het uit als het land te nat is want dan bemesten veroorzaakt onnodige structuurschade.

Mest zorgvuldig uitrijden

  • Zorg ervoor dat de mestput zorgvuldig wordt gemixt voordat je begint met het uitrijden van de dierlijke mest.
  • Werk de mest zorgvuldig in de bodem. Pas de rijsnelheid aan op de dosering om emissiearm te kunnen bemesten. Secuur bemesten is het begin van een emissiearme aanpak.
Afbeelding: artikelbemesting5

De winst van secuur bemesten

Secuur bemesten heeft veel voordelen. Allereerst zorgt het voor emissiearm aanwenden van mest, waardoor de stikstof uit de mest beter benut kan worden. Het niet vervluchtigen van ammoniak zorgt ervoor dat de plant deze stoffen kan opnemen.

Door zorgvuldig te bemesten (zie linker afbeelding) in plaats van slordig (rechter afbeelding) kan er op basis van 42m³ drijfmest per hectare een voordeel van 260 tot 355 kg extra droge stof aan gras worden opgeleverd.

Afbeelding: artikelbemesting6

Behoud van smaak en voederwaarde

Afbeelding: artikelbemesting7

Wanneer percelen slordig worden bemest, blijven vaak na 14 dagen nog mestresten aan de oppervlakte liggen. Dit kan tijdens de grasgroei een negatieve invloed hebben op de smaak en geur van het gras. En daar houden koeien niet van. Bij grazen kan dit resulteren in een verminderde drogestof opname door de koe.

Als dit gras wordt geoogst en ingekuild, kunnen deze mestresten een verhoogde kans op de ontwikkeling van boterzuurbacteriën in de kuil veroorzaken. Het is dus van belang om secuur te bemesten en zo de smaak en voederwaarde van het gras te behouden.

Bemest zoveel mogelijk in de eerste grassnedes

Om optimaal te profiteren van de stikstof uit drijfmest is het belangrijk om het bemestingsplan goed af te stemmen op het vrijkomen van de stikstof. Het is daarom aan te raden om zoveel mogelijk in de eerste gras snedes te bemesten en voldoende in voorraad te houden voor het maisland. De werking van stikstof uit drijfmest neemt namelijk af naarmate de snedes vorderen, met respectievelijk 32%, 11%, 6% en 6% per snede. (van de 1ste tot de 4de snede)

Door zoveel mogelijk drijfmest toe te passen in de eerste sneden, voorkom je dat er stikstofresten overblijven buiten het groeiseizoen. 

Door bijvoorbeeld 30+25 m³ drijfmest toe te dienen in de eerste twee sneden in plaats van 25+15+0+15 m³ over alle vier de sneden te verdelen, komt er 10% meer stikstof beschikbaar voor het gras. 

Je ziet dit in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding: artikelbemesting8
The Future Of Farming logo