Waar ben je naar op zoek?

50 procent van de instellingen bij robotmelken zijn verkeerd

Wist u dat... Wist u dat...21-3-2018

Een robot heeft zeer veel mogelijkheden wanneer het op instellingen aankomt. Met een focus op de juiste instellingen, valt er nog veel extra te rapen. Zeker qua gezondheid maar ook de krachtvoerinstellingen en toelatingscriteria hebben een invloed op de productie. Gezondere koeien die meer melk geven, resulteren ook in meer melk per robot.

Het biedt u uiteraard grote voordelen ten opzichte van een traditionele melkstal: voersnelheid, aantal kilo krachtvoer per bezoek, totaal aantal kilo krachtvoer per dag, op- en afbouwsnelheid, … Het is een greep uit de krachtvoerinstellingen die u kan aanpassen in een robot. En dan zijn er nog de toelatingscriteria waarin evenveel variatie mogelijk is. Maar aangezien de instellingen een voor een invloed op elkaar hebben, is het uiterst belangrijk om deze goed op elkaar af te stemmen.

Afbeelding: instellingen melkrobot

De visie van ForFarmers

Bij ForFarmers hebben we ondertussen al jaren ervaring als het op deze instellingen aankomt. In combinatie met onze voedingsvisie levert dit dan ook zeer goede resultaten op.

We beginnen met een rustige opstart, zeker als het op eiwitrijke krachtvoeders aankomt. Op die manier pieken de koeien pas na 30 dagen in lactatie. Dit geeft de koe de kans om eerst voldoende ruwvoer te vreten waardoor ze tot een hogere drogestofopname komt. Omdat het krachtvoer rustig opgebouwd wordt, komen we zo steeds tot een goed ruw- en krachtvoerverhouding. Een te snelle opbouw van het krachtvoer heeft namelijk tot gevolg dat koeien 60% krachtvoer en slechts 40% ruwvoer vreten.
De hogere drogestofopname en de iets latere piekproductie resulteert dan weer in beter conditiebehoud van de koeien, wat uiteraard de vruchtbaarheid ten goede komt. Koeien die rustig opgestart zijn, hebben nog als voordeel dat ze veel persistenter zijn, tenminste als de juiste krachtvoerinstellingen naar het einde van de lactatie gehanteerd worden.
Verder raden we u aan om niet meer dan 7 kg krachtvoer per dag in de robot te verstrekken. Als u toch meer voert, gaat dit ten koste van de efficiëntie van de robot. Wanneer u dus harder wil gaan voeren om meer melk te halen, is een krachtvoerautomaat de oplossing.
Wat de toelatingscriteria betreft, zien we momenteel een sterkte evolutie in de markt. Robotmelkers willen namelijk meer melk per robot. Dat wil zeggen dat we efficiënter moeten omgaan met de beschikbare tijd van de robot. Vroeger gingen we veel meer sturen en de koe om de zoveel uur melken terwijl we dat nu meer op basis van productie doen. Op die manier stijgt de melk per melking en kunnen we dus meer koeien melken per robot. Zo geeft u ook voorrang aan de hoogproductieve koeien waardoor deze nog beter presteren.