Waar ben je naar op zoek?

Verhoog vet- en eiwitgehalte in de melk met ProtiBoost

ProtiBoost is een eenvoudig te voeren krachtvoer op basis van cacaohullen. Een geschikte aanvulling voor rantsoenen die gericht zijn op verhoging van de vet- en eiwitgehalten in de melk. Door beïnvloeding van de stofwisseling zorgt ProtiBoost voor een efficiëntere vorming van melkvet en –eiwit. Zo stijgt het vetgehalte met 0,15% en het eiwitgehalte met 0,10% binnen 48 uur bij een gelijkblijvende tot licht dalende melkproductie.

De voordelen van ProtiBoost

  • Gemiddelde stijging van het vetgehalte met 0,15%
  • Gemiddelde stijging van het eiwitgehalte met 0,10%
  • Hogere melkprijs
  • Eenvoudig te voeren
  • Verkrijgbaar als grof gemalen mengsel

Onderzoek en resultaten in de praktijk

Onderzoek
Onderzoekscentrum Nutreco heeft aangetoond dat, door het inzetten van ProtiBoost in combinatie met de Feed2Milk voedingsaanpak, het eiwitgehalte in de melk binnen 48 uur minimaal met 0,10% stijgt. 
CRV vergeleek gedurende vijf maanden de resultaaten van honderd veehouders (ruim 12.000 koeien) die gemiddeld 160 dagen ProtiBoost voerden met bedrijven die dit niet deden. Het gemiddelde effect van ProtiBoost was een stijging van 0,10% van het eiwitpercentage en een stijging van 0,15% van het vetpercentage. Door inzet van ProtiBoost steeg de melkprijs gemiddeld met 1 eurocent per kilogram melk. 

Resultaten
Extern onderzoek toonde bovendien aan dat ProtiBoost zowel op korte als op lange termijn zorgt voor een stijging van het vet- en eiwitgehalte in de melk.