Waar ben je naar op zoek?

Rantsoenefficiëntie: het kengetal waarmee u uw voerbenutting bepaalt

Als veehouder streeft u naar een maximale opbrengst. Een hoge (meet)melkproductie blijft financieel het meest aantrekkelijk.  Een hogere melkproductie is ook dé manier om de kilogrammen vet en eiwit per koe te laten stijgen. Onder de streep is dit efficiënter en financieel aantrekkelijker dan een koe met een lagere melkproductie. 

Om een optimaal saldo fosfaat te bereiken, is een efficiënte omzetting van voer naar melk essentieel. Rantsoenefficiëntie geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren uit een kilogram opgenomen droge stof. Het is hét kengetal om de voerbenutting te bepalen. Hoe meer melk uit een kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7.

Bereken de rantsoenefficiëntie van uw koeien snel en eenvoudig

ForFarmers heeft een eenvoudig hulpmiddel ontwikkeld waarmee u in vijf stappen de rantsoenefficiëntie van uw veestapel en uw financiëel voordeel bij een verhoging van 0,1 rantsoenefficiëntie berekent. De rekenmodule geeft u inzicht en helpt u daarmee om de prestaties van uw bedrijf verder te verbeteren. Bereken de rantsoenefficiëntie van uw koeien snel en eenvoudig op www.rantsoenefficiëntie.be

Zo verbetert u de rantsoenefficiëntie op uw bedrijf

 • Goede kwaliteit ruwvoer
  Het rantsoen van de melkkoeien bestaat voor 70% uit ruwvoer. Het is belangrijk dat het ruwvoer maximaal benut kan worden door de koe. Zorg er daarom voor dat de verteerbaarheid van het ruwvoer hoog is en dat uw maïskorrels in de maïskuil voldoende geraakt zijn. 
 • Weet goed wat je voert
  Wegen is belangrijk voor inzicht in het gerealiseerde rantsoen ten opzichte van het geplande. 
 • Goed gemengd rantsoen
  Een goed berekend en gewogen rantsoen betekent nog niet dat de koeien ook daadwerkelijk het volledige rantsoen goed opnemen. Het is daarom van belang dat het rantsoen goed gemengd is zodat elke hap hetzelfde is en er geen selectie aan het voerhek kan plaatsvinden. 
 • Broeivrij rantsoen
  Broei heeft een negatief effect op de kwaliteit en smakelijkheid van ruwvoer. 
 • Schoon drinkwater
  Een koe drink 100 tot 200 liter water per dag. Hoewel de focus vaak ligt op het voer (20-25 kg droge stof) is het ook belangrijk dat het drinkwater van uw koeien van goede kwaliteit is. Maak daarom de drinkbakken regelmatig schoon zodat het water fris en smakelijk blijft. 
 • Goed stalklimaat
  Warme of juist hele koude omstandigheden hebben een negatief effect op de rantsoenefficiëntie. Een warm (en vochtig) klimaat zorgt vaak voor een teruglopende voeropname. Bij koude temperaturen heeft de koe extra energie nodig om haar lichaamstemperatuur op peil te houden. Tref tijdig maatregelen om hitte- of koudestress te voorkomen en zorgt voor een positief effect op de rantsoenefficiëntie. 
 • Goede vruchtbaarheid
  Oudmelkte koeien zijn minder efficiënt. Goede vruchtbaarheid resulteert in een kortere tussenkalftijd en een hogere rantsoenefficiëntie.