Waar ben je naar op zoek?

Kempensysteem: alles-in-een krachtvoer

Het Kempensysteem is een compleet voersysteem voor melkvee dat door ForFarmers ontwikkeld werd en sinds 2006 succesvol toegepast wordt. Het doel? Gezonde koeien en meer melk met minder werk!

Hoe werkt het?

Bij het Kempensysteem bestaat het rantsoen van uw koeien uit slechts twee componenten: de KempenBrok en een smakelijke structuurbron: een droge, structuurrijke graskuil of hooi. De KempenBrok is een speciaal ontwikkeld krachtvoer, gericht op volledige en efficiënte penswerking. Het voer bevat alle ingrediënten voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge levensproductie. Hierdoor ligt het aandeel krachtvoer in het rantsoen hoger dan bij een traditioneel voersysteem. Het Kempensysteem kan ook toegepast worden bij jongvee en droogstaande koeien. 

Wat levert het op?

Het Kempensysteem is een ideaal systeem om met lage investeringen en minder werk, meer melk te kunnen produceren met gezonde koeien. Het zorgt voor:

 • een constant rantsoen, kleine kans op voerfouten.
 • een betere conditie van uw koeien bij een hogere melkgift.
 • een positief effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van uw veestapel.
 • meer melk: stijgende productie met gelijke vet- en eiwitgehaltes.
 • verlichting van - en tot 20% minder arbeid. 

Effect op de kosten?

De toepassing van het Kempensysteem betekent een behoorlijke verandering van uw bedrijfsvoering en heeft ook gevolgen voor het financieel resultaat van uw bedrijf. De eventueel hogere voerkosten worden gecompenseerd door besparing op andere kosten (bijvoorbeeld arbeids-, ruwvoer-, mechanisatie- en/of loonwerkkosten) en/of door extra opbrengsten door een andere benutting van uw grond. Of het Kempensysteem financieel interessant is voor uw bedrijf, is dus sterk afhankelijk van uw bedrijfssituatie en mogelijkheden. 

Past het Kempensysteem bij u?

ForFarmers helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. We doorlopen samen de volgende drie stappen:

 1. QuickScan
  Met de QuickScan bekijken we in welke mate het Kempensysteem bij u en uw bedrijf past. 
 2. Praktische toepasbaarheid
  De Kempenspecialist kijkt samen met u naar de praktische toepasbaarheid van het Kempensysteem op uw bedrijf. Hij bespreekt eventuele aanpassingen die nodig zijn voor optimaal rendement met het Kempensysteem. 
 3. Opstartfase
  In de opstartfase staat het veilig omschakelen centraal. Zowel uw koeien als uzelf hebben tijd nodig om te wennen aan het nieuwe voersysteem. Tijdens deze fase biedt de Kempenspecialist van ForFarmers extra ondersteuning. 

Vraag hier uw QuickScan aan

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens