Waar ben je naar op zoek?

De Transitieaanpak van ForFarmers

De moderne koe is een ware topatlete die qua productie op het hoogste niveau presteert. Dat kan alleen met een uitstekende verzorging, niet alleen tijdens de lactatie, maar ook tijdens de periode van droogstand, afkalven en opstarten. Deze transitieperiode is de belangrijkste periode in de productiecyclus van de koe, waarbij ze lichamelijk, sociaal en qua voeding grote veranderingen ervaart. Hoe beter deze transitieperiode verloopt, hoe beter de gezondheid van koe en kalf. En dat maakt uw werk als veehouder een stuk gemakkelijker.

De Transitieaanpak van ForFarmers bestaat uit praktische adviezen en onderscheidende producten die hun kracht in de praktijk hebben bewezen. De basis voor een voorspelbare transitieperiode is een rantsoenberekening volgens de Feed2Milk-rantsoennormen. De Transitieaanpak staat voor:

 • Gemakkelijk afkalven
 • Gezonde start voor de koe
 • Gezonde start voor het kalf

Resultaten praktijkonderzoek

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de Transitieaanpak van ForFarmers resulteert in:

 • 85% van de koeien die afkalft zonder hulp.
 • een duidelijke afname van het aantal zware geboorten.
 • vitale kalveren en goede biestkwaliteit.
 • een halvering van het aantal behandelingen tegen melkziekte.
 • 60% minder gevallen van zucht.
 • veel minder problemen met nageboorte en baarmoederontsteking.
 • een gezonde en vruchtbare start van de lactatie.
 • minder uitval en hogere (levens)productie.
 • extra rendement van 125 euro per koe per jaar.
 • een hogere arbeidsefficiëntie en meer werkplezier.
The Future Of Farming logo