Waar ben je naar op zoek?

Maïsvlokken NGMO

Afbeelding: E_17251_maisvlokken

Artikelnummer: 17259

Goed beschikbaar zetmeel in een unieke verschijningsvorm. Geschikt voor VLOG-productie.

Download productfiche

Productomschrijving

Mais wordt geplet waardoor het zetmeel toegankelijk is voor pensmicroben, tegelijkertijd wordt er ook nog een hittebehandeling toegepast waardoor het zetmeel ontsloten wordt.

Algemene eigenschappen

Maiskorrels worden gestoomd en door hete walsen geplet tot vlokken van 2-3 mm dikte. Door de combinatie van stoom, temperatuur en vocht wordt de eiwitstructuur om de zetmeelkorrels gebroken, waardoor het zetmeel beschikbaar is voor pensfermentatie.

Toepassing

  • Er wordt vaak 1 tot 1,5 kg product per dier per dag van gevoerd om het melkeiwitgehalte te ondersteunen.
  • Melkkoeien en vleesvee: max. 20% op basis van drogestofaandeel in het rantsoen.

Opslag & houdbaarheid

  • Droog bewaren, hoge temperatuur en condensvorming vermijden.
  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).