Waar ben je naar op zoek?

Gerst geplet

Afbeelding: E_11325_gerst_geplet

Artikelnummer: 11325

Langzaam afbreekbare zetmeelbron. 

Download productfiche

Productomschrijving

Gerst is een bedektzadige graansoort. Het zaad wordt omgeven door een stevige zaadhuid. Gerst wordt vooral geteeld als brouwgerst voor de productie van bier en whisky. Voergerst wordt als zodanig verbouwd of is brouwgerst dat niet aan de strenge specificaties voor brouwgerst voldoet.

Algemene eigenschappen

Gerst bevat naast zetmeel ook relatief meer celwanden dan andere gangbare graansoorten waardoor het van nature al rustiger verteert en het de pensgezondheid bevordert; door te pletten in plaats van te malen is de afbraaksnelheid in de pens lager.

Toepassing

  • Melkkoeien: max. 4 kg product per dier per dag. 

Opslag & houdbaarheid

  • Geplette gerst kan geblazen of gestort geleverd worden.
  • Het moet droog en niet in direct zonlicht opgeslagen worden in een loods of silo.
  • Condensvorming moet worden voorkomen. 
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om gerst zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leveringsdatum (zie datum leveringsbon). 
The Future Of Farming logo