Waar ben je naar op zoek?

FeetFit: gericht advies voor minder voetzoollaesies

Steeds meer vleeskuikenhouders krijgen te maken met voetzoollaesies bij hun vleeskuikens: ontstekingen van de huid van de voetzool. Deze aandoening heeft direct effect op het technisch resultaat, want vleeskuikens die moeilijk lopen, vreten onvoldoende en groeien daardoor minder. Daarnaast geeft het ook indirect een negatief effect, want bij voetzoollaesies mogen vleeskuikenhouders namelijk minder dieren per m² houden. Dat betekent dus een dubbel negatief effect op het rendement. 

Afbeelding: FeetFit 720x290

Totaalaanpak inclusief FeetFit scan

Waar voetzoollaesies extra aandacht vragen, heeft ForFarmers de FeetFit aanpak ontwikkeld. Een totaalaanpak met voer en advies die stuurt op darmgezondheid en strooiselkwaliteit. Hierdoor vermindert het percentage voetzoollaesies aanzienlijk. 

De totaalaanpak omvat een bedrijfsanalyse, de FeetFit scan. Met deze scan licht de accountmanager uw bedrijfsvoering door op zes essentiële onderdelen. De uitkomst is een advies op maat waarmee u de voetzoolscores bij uw vleeskuikens verbetert. Dit heeft meteen een positief effect op uw rendement. 

The Future Of Farming logo