Waar ben je naar op zoek?

Welke types stalstrooisels bestaan er tegenwoordig allemaal?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-2-2021

Vandaag de dag wordt het steeds belangrijker om voldoende aandacht te besteden aan het type strooisel dat u toepast in uw kippenstal. Het strooisel moet veel vocht kunnen opnemen en mag bovendien niet te gemakkelijk samenklitten of een korst vormen. Daarnaast moet het strooisel ook vrij zijn van schadelijke stoffen en ziektekiemen. Te droog strooisel kan leiden tot een hogere stofconcentratie en dat is nadelig voor de gezondheid van zowel mens als dier. Te nat strooisel is ook niet ideaal, want dat leidt tot vuile kippen en voetzoolproblemen en hakdermatitis.

Vroeger gebruikte een pluimveehouder vooral stro, omdat hij dat zelf kon voorzien. Bovendien was dat ook de goedkoopste oplossing. Tegenwoordig kan een pluimveehouder kiezen tussen verschillende types stalstrooisels. Hieronder sommen de specialisten van ForFarmers de alternatieven even op en geven ze een kleine kostprijsschatting per m².

Houtkrullen

Afbeelding: afbeelding houtkrullen
Houtkrullen

Houtschaverijen produceren houtkrullen speciaal om die te kunnen toepassen als bodembedekking in stallen, waaronder pluimveestallen. Houtkrullen zijn schaafsels van zacht vurenhout en zijn grover dan zaagsel. Dit type strooisel geeft de stal een frisse en schone uitstraling. Houtschavelingen worden schoon geblazen zodat ze bijna geen stof veroorzaken. De veerkrachtige krullen nemen tot drie keer meer vocht op dan tarwestro en zijn vrij van schimmels of andere verontreiniging. De prijs van houtkrullen schommelt rond de 23 eurocent/kg. Per m² heeft u ongeveer 0,8 tot 1kg nodig.

Turf

Afbeelding: afbeelding turf
Turf

In Scandinavië gebruikt men turfstrooisel al jaren als stalbedstrooisel in de agrarische sector. Turf is een natuurlijk product en wordt gewonnen uit de bovenste veenlaag en is bruin van kleur. Turf is van nature nog een beetje vochtig en heeft een zachte structuur. Ook in België kiezen boeren vanwege de welzijnsnormen steeds vaker voor turf als stalbedstrooisel. Ten opzichte van stro en zaagsel heeft turf een uiterst zure pH-waarde waardoor de kans op ziektekiemen, zoals salmonella, nihil is. Het humuszuur dat in turf aanwezig is, remt de vorming van ammoniak in het urinezuur van de kuikens. Bovendien neemt turfstrooisel vocht zeer goed en langdurig op, wat zorgt voor een beter stalklimaat, lage infectiedruk en minder kans op voetzoollaesies. De zeer fijne en zachte structuur bieden de kuikens een fijn en natuurlijk comfort. De prijs van turf schommelt rond de 15 eurocent/kg. U heeft ongeveer 1 tot 1,2 kg/m² nodig.

Stropulver

Afbeelding: afbeelding stropulver
Stropulver

Stropellets worden na het persen gemalen en ontstoft. Hierdoor ontstaan allemaal gelijke deeltjes: stropulver. Het stropulver is uitermate geschikt voor de vleeskuikenhouderij. Stropulver zorgt voor een ammoniakbinding, wat betekent dat het ammoniak absorbeert zodat de geur in de stal minder wordt. Daarnaast bestaat er ook geslagen stropulver. Deze pellets worden echter met een hamermolen geplet, waardoor er veel ongelijke stukjes ontstaan. Dit is vooral voor jonge kuikens erg lastig. In de praktijk blijkt ook dat dit product meer stof en fijne deeltjes bevat dan het echte stropulver, dat gemalen wordt. Stropulver kost ongeveer 20 eurocent/kg en u heeft 0,8 tot 1 kg/m² nodig.

Vlaslemen

Afbeelding: afbeelding vlaslemen
Vlaslemen

Vlaslemen zijn een restproduct van de vlasindustrie. Pluimveehouders gebruiken dit type strooisel vaak omdat het een groot vochtabsorberend vermogen heeft, namelijk 12 keer meer dan stro en 4 tot 6 keer meer dan houtkrullen. Vlaslemen absorberen tot 450 %. Vlaslemen doen ook de amoniakgeur verminderen door het binden van urine. Echter, bij proeven zag men geen verbetering van voetzooleasies t.o.v. houtkrullen. U heeft ongeveer 1,5kg/m² nodig en de prijs varieert tussen de 110 tot 120 euro /ton.

Wenst u graag meer informatie of advies in verband met de verschillende types stalstrooisels? Neem dan gerust contact op met onze pluimveespecialisten via info@forfarmers.be.

The Future Of Farming logo