Waar ben je naar op zoek?

Vogelgriep: neem de juiste maatregelen om een besmetting te voorkomen!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-2-2021

De meeste pluimveeziektes ontstaan door insleep. Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn. De besmetting wordt overgebracht via menselijk contact, transport, ongedierte of ander besmet gevogelte. Het vogelgriepvirus kan België onder meer binnenkomen door trekvogels.

Als pluimveehouder bent u zelf verantwoordelijk voor de hygiëne op uw bedrijf. Toeleveranciers, dierenartsen en andere partijen dienen uw aanwijzingen op te volgen en aanvullende maatregelen te nemen als dat gewenst is. Met de juiste maatregelen wordt de kans op besmetting aanzienlijk verkleind. Lees hier onze tips:

  1. Besteed voldoende aandacht aan bioveiligheid. Betreed enkel uw stallen met bedrijfseigen kledij of met wegwerpkledij. Het virus kan namelijk via kledij van het ene naar het andere bedrijf overgedragen worden.
  2. Zorg voor propere laarzen of schoeisel. U kunt een desinfectiebad plaatsen waar u doorloopt alvorens u de stal of andere gebouwen op uw bedrijf betreedt.

  3. Creëer een fatsoenlijke wasgelegendheid, waar bezoekers hun handen kunnen wassen. Maak deze plaats regelmatig schoon en zorg voor papieren zakdoekjes.

  4. Volg steeds alle regels en laatste updates van het FAVV goed op!

Wat doet ForFarmers?

Bij een verhoogde ziektedruk neemt ForFarmers extra maatregelen. Alle transportwagens die op de productielocaties komen, worden dan bij binnenkomst en bij vertrek ontsmet.

Om versleping van dierziektes te voorkomen, werkt ForFarmers volgens vaste protocollen. Daarin is vastgelegd welke maatregelen standaard gelden voor het transport van voer en de bezoeken van de buitendienst aan pluimveebedrijven.

Alle bulkwagens die voor ForFarmers rijden, zijn standaard voorzien van een installatie waarmee wielen en wielkasten automatisch ontsmet kunnen worden. De chauffeur gebruikt bij iedere voerlevering wegwerpstofzakken en laat deze op het betreffende bedrijf achter om versleping te voorkomen. Daarnaast worden alle bulkwagens wekelijks gewassen en heeft de chauffeur in zijn cabine standaard de beschikking over overjassen en overschoenen. Ook kan hij de losslang ontsmetten.

Uiteraard nemen ook onze medewerkers in de buitendienst de gebruikelijke regels in acht. Bezoeken aan pluimveehouders worden vrijwel altijd vooraf aangekondigd. Auto’s worden zoveel mogelijk op het schone gedeelte van het erf geparkeerd. Medewerkers trekken altijd schone bedrijfseigen kleding en schoeisel aan. In geval van nood kunnen zij altijd terugvallen op eigen plastic overschoenen, papieren wegwerpoveralls en stofhoedjes.

Afbeelding: 002 Vrachtwagen Total Feed pluimvee CMYK