Waar ben je naar op zoek?

Voetzoollaesies verminderen met Forza FeetFit

Wist u dat... Wist u dat...6-4-2018

Steeds meer vleeskuikenhouders krijgen te maken met voetzoollaesies bij hun kuikens. Deze aandoening heeft direct effect op het technisch resultaat, want kuikens die moeilijk lopen, vreten onvoldoende en groeien daardoor minder. 

Totaalaanpak

Speciaal voor bedrijven waar voetzoollaesies extra aandacht vragen, heeft ForFarmers Forza FeetFit ontwikkeld. Een totaalaanpak die stuurt op darmgezondheid en strooiselkwaliteit, waardoor het percentage voetzoollaesies aanzienlijk vermindert. De totaalaanpak omvat:

  • een bedrijfsanalyse: de FeetFit Scan als basis voor een adviesplan
  • aandachtspunten in het management zoals vb. analyse voorgaande koppels, stalklimaat, drinkwatervoorziening, verlichting en veel meer
  • ondersteuning met voer: keuze anticoccidiostatica, voer- en tarweschema en inzet Forza FeetFit voeders

Speciale voeders

Om heel gericht de strooiselkwaliteit positief te beïnvloeden, heeft ForFarmers voor de eerste drie fases speciale voeders ontwikkeld: Forza FeetFit 1, 2 en 3. Voeders die zorgen voor een optimale ondersteuning van de darmgezondheid, mestkwaliteit en huidkwaliteit op de poten. Voor de keuze van de best passende voeders en bijbehorende voerschema's verwijzen wij u naar onze vleeskuikenadviseurs. 

Het resultaat? Gezonde kuikens op droog strooisel!

Afbeelding: FeetFit