Waar ben je naar op zoek?

Ventilatietips bij warme dagen en koude nachten

Advies van onze specialist Advies van onze specialist4-6-2021

We bevinden ons momenteel in een periode waarin de nachten nog koud kunnen zijn, maar de dagen wel al vrij warm. Dat zorgt voor uitdagingen wat betreft de ventilatie in een leghennenstal. Door te letten op een aantal aandachtspunten, slaagt u erin om problemen wegens slechte ventilatie te voorkomen.

1

Verleng de bandbreedte naar 6 of 7 graden

Wanneer de temperatuur tijdens de nacht en de dag enorm verschillend is, gaat de ventilatie bij een te kleine bandbreedte sneller hard beginnen draaien. Door de bandbreedte te verlengen naar 6-7 graden verloopt dit proces langzamer, waardoor de ventilatie minder fors zal schommelen. Zo vermijdt u koude tocht op de hennen. Indien nodig kunt u ook de streefwaarde met 1 graad verhogen. De ventilatie start dan pas bij een hogere staltemperatuur. De vuistregel hierbij is dat de streefwaarde + de bandbreedte 28 °C moet bedragen.

2

Controleer de lamellen van de ventilatieventielen

De lamellen moeten evenwijdig gericht zijn met het dak van de stal of ze moeten op z’n minst lichtjes naar boven gericht zijn bij een plat dak. Dit is heel belangrijk tijdens koude nachten om te vermijden dat er koude lucht rechtstreeks op de hennen geblazen wordt. Richt de lamellen dus zo dat de inkomende lucht over het eerste systeem geblazen wordt. Het kan gebeuren dat de richting van de lamellen verstoord wordt wanneer hennen hiertegen aan vliegen.

3

Controleer de gehele stal op leklucht

Via kieren en spleten in de stal kan er makkelijk koude lucht binnenkomen. Dat kan allerlei problemen veroorzaken zoals coli of nat strooisel. Vaak voorkomende plaatsen waar leklucht binnenkomt, zijn: uitloopschuiven, niet goed afgedichte ventilatoren, kieren bij deuren/poorten, mestbandopening, … Probeer deze openingen zo goed mogelijk af te sluiten om leklucht te vermijden.

4

Observeer het gedrag van uw hennen

Houd uw hennen gezond en fit. Kijk dagelijks meerdere malen naar de dieren om eventuele problemen met ventilatie of andere zaken voor te zijn. Ziet u hennen met de bek open en/of de vleugels gespreid zitten? Merkt u veel stof in de stal of ziet u plekken in de stal waar heel weinig of net heel veel hennen samentroepen? Of voelt u een koude tocht op sommige plaatsen in de stal? Er scheelt wellicht iets met de ventilatie in uw stal. Contacteer tijdig de ForFarmers specialist voor een stalbezoek. Wij staan klaar om te helpen.

Meer info?

Wenst u graag meer informatie of advies omtrent de ventilatie in uw stal? Neem contact met ons op of vul vrijblijvend onderstaand formulier in. Onze specialist zal u binnenkort zelf contacteren.

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens