Waar ben je naar op zoek?

Raap 9 eieren meer per opgehokte hen met ForFarmers-voer

Sectornieuws Sectornieuws5-6-2018

Legpluimveehouders die voeren van ForFarmers, raapten in 2017 gemiddeld ruim negen eieren meer per opgehokte hen op 85 weken leeftijd dan hun collega's. Dat blijkt uit de gegevens van Agroscoop Legmanager. Deze prestatie laat zich vertalen in een hoger rendement voor pluimveehouders. Dit hogere rendement is het resultaat van meer eieren per opgezette hen op een leeftijd van 85 weken, gevoerd met voer van ForFarmers. Bovendien wordt extra rendement behaald door een beter doorlegvermogen en een aanzienlijk lagere uitval dan het landelijk gemiddelde. 

Afbeelding: eieren

Agroscoop Legmanager is een digitaal monitoringsprogramma waarmee veehouders hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen en vergelijken met die van collega's. De specialist van ForFarmers gebruikt deze cijfers om klanten te begeleiden. Uit gegevens van het programma blijkt dat scharrel- en Freilandkoppels gevoerd met voer van ForFarmers gemiddeld 413,6 eieren legden op 85 weken leeftijd. Deze koppels kenden een cumulatief uitvalspercentage van 4,6%. Het landelijk gemiddelde in Legmanager ligt op 404,4 eieren per opgezette hen met een cumulatieve uitval van 7,4%. Daarnaast behalen koppels, gevoerd met ForFarmers voer, gedurende bijna 50 weken een legpercentage van 90% of meer. Het landelijke gemiddelde is 47 weken.

Dicht op de praktijk

"Juist doordat we zo dicht op de praktijk zitten, en doordat we hetgeen we in de praktijk zien voortdurend combineren met onze nutritionele kennis, kunnen we snel schakelen bij veranderende omstandigheden. Veranderingen in de stal, maar ook in de totale markt," zegt Joost Sparla, technisch- en marketingdirecteur pluimvee bij ForFarmers. "Uiteindelijk resulteert de combinatie van maatwerk advies, techniek en nutritie tot aanzienlijk minder uitval en robuuste en lang productieve leghennen. Het doel dat ForFarmers zich eerder stelde om middels het voer een bijdrage te leveren aan het aanhouden van witte scharrelkoppels tot 100 weken en bruine koppels tot 90 weken wordt steeds vaker behaald. En dat ziet een pluimveehouder dus terug in zijn resultaten."

Sinds kort kunnen veehouders ook real time toegang krijgen tot hun stal- en bedrijfsgegevens, een uitbreiding van het Agroscoop Platform, die puur prestaties achteraf meet. Met het nieuwe programma, Agroscoop Insight, is zowel de pluimveehouder als de adviseur namens ForFarmers in staat om direct te schakelen als er afwijkingen worden waargenomen. "Zo kunnen we gerichter klant-specifieke oplossingen bieden voor nog gezonder pluimvee, een verbeterde efficiëntie en een nog beter rendement in het bedrijf", besluit Sparla.