Waar ben je naar op zoek?

Nuchtere vleeskuikens voor gezond en veilig vlees

Wist u dat... Wist u dat...10-10-2018

Om gezond en veilig vlees te produceren, is het belangrijk dat uw vleeskuikens nuchter afgeleverd worden. Vooral bij kuikens die uitgeladen worden, stelt men regelmatig een volle krop en een vol darmstelsel vast. Dit vergroot echter de kans op fecale besmetting in de slachterij en bijgevolg afkeuring. 

Zet uw vleeskuikens tijdig nuchter

Het nuchter zetten van vleeskuikens is een van de laatste cruciale fases voor het kunnen afleveren van een succesvol product aan de slachterij. Het is daarom van groot belang dat de tijd dat het kuiken nuchter is niet te kort is. Als u uw kuikens te laat nuchter zet, zorgt dat ervoor dat de darmen niet goed geleegd zijn, waardoor deze gemakkelijker kunnen beschadigen bij het uithalen. Dit leidt dan weer tot een grotere kans op fecale besmetting. Niet alleen volle darmen maar ook een volle krop is ongewenst. Een volle krop leidt in de slachterij namelijk tot verspreiding van voerresten over de geslachte kip, resten van graankorrels en dergelijke die zeer lastig te verwijderen zijn. Het ultieme gevolg: kwaliteitsverlies. 

De vuistregel is dan ook om vleeskuikens vanaf 6 tot 8 uur voor het laden geen voer meer te geven. 

Problemen tijdens vervoer

Volle darmen betekenen ook dat de dieren energie steken in de vertering van dat voer. Tijdens transport, zeker op warme dagen, kan dit ertoe leiden dat vleeskuiken onvoldoende energie hebben om zich goed te koelen, met oververhitting en zelfs sterfte tot gevolg. 

Maar... te vroeg nuchter geeft ook problemen

Het te vroeg nuchter zetten van pluimvee is echter ook ongewenst. Dit leidt in eerste instantie tot onnodig gewichtsverlies en dus tot economische schade voor u als pluimveehouder. Als kippen bovendien te lang nuchter zijn, zorgt dat voor een hongergevoel. Ter compensatie zullen ze bijvoorbeeld stof en mest gaan oppikken, wat nadelig is voor de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van het eindproduct. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat als kippen te lang nuchter zijn, de pH-waarde in de krop van de kippen verandert. Hierdoor kunnen kiemen zoals Campylobacter en Salmonella zich makkelijker vermeerderen. 

Tips & tricks

  • Verstrek uw kuikens vanaf 6 tot 8 uur geen voer meer.
  • Geef geen voer door voerlijnen op te lieren of door voerpannen leeg te laten eten. Dat laatste geeft geen controle over de laatste voeropname. 
  • Blijf uw kuikens water geven. Zonder water zal hun krop niet ledigen. 
  • Kuikens te lang nuchter zetten, is negatief voor hun gezondheid. 
The Future Of Farming logo