Waar ben je naar op zoek?

Klimaat in pluimveestallen – waar moet u op letten tijdens de winter?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist24-11-2020

Het klimaat in een pluimveestal is van grote invloed op de gezondheid van de dieren. Pluimvee is immers zeer gevoelig voor tocht en koude. In het voor- en najaar, wanneer het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur groot is, kan het lastig zijn om het klimaat in de stal goed te houden. Hieronder enkele tips & tricks.

Het najaar, vanaf eind september, is een goed moment om alle apparatuur in de stal een keer bewust te checken. Door elk onderdeel afzonderlijk te controleren, wordt direct duidelijk waar eventuele problemen in de stal zich kunnen voordoen. Observeer daarnaast dagelijks uw dieren. Zij geven duidelijke signalen af wanneer er qua klimaat, bijvoorbeeld door leklucht of tocht, iets niet in orde is. Het makkelijkste voorbeeld hiervan is de verdeling van de dieren in de stal. Verdelen zij zich niet goed, dan moet er iets zijn wat hun ongemak veroorzaakt. En dan is het aan de pluimveehouder om dit te vinden en op te lossen.

Controleer deze onderdelen regelmatig op de juiste instellingen:

  • Onderdrukmeters: zijn de slangetjes proper?
  • Klepmotoren
  • RV-sensor, opnieuw ijken
  • Temperatuursensoren ijken
  • Bandbreedte* controleren, 6-7 graden
  • Check de ventilatiecurves, van zowel de minimum- als maximumventilatie
  • Check de werking van eventuele warmtewisselaars, luchtmengkasten of mestbandbeluchting

* Voor de bandbreedte bij leg- en ouderdieren is er een simpele rekensom die kan helpen bij de instellingen: bandbreedte + streefwaarde staltemperatuur = 27.

Leggende dieren

Als de temperatuur ’s nachts tussen de 5 en 10 graden komt, is er meer kans op problemen. Vooral leggende dieren zijn zeer gevoelig voor tocht en kunnen bij deze temperaturen en verkeerde instellingen snel E. coli ontwikkelen. Bij deze dieren is het belangrijk om te controleren of er ergens sprake is van leklucht. Met een rookproef wordt snel zichtbaar of er ongewenste luchtstromen ontstaan bij deuren, ongebruikte ventilatoren, via de mestbanden of bijvoorbeeld bij de uitloopschuiven. Check ook de werking van de warmtewisselaar, de mestbandbeluchting of de beunbeluchting.

Meer info?

Heeft u vragen, wilt u advies of heeft u interesse in een rookproef? Neem dan contact op met uw ForFarmers-specialist.