Waar ben je naar op zoek?

Hoe voorkom ik voetzoollaesies bij mijn vleeskippen?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-10-2020

Voetzoollaesies zijn een belangrijke en duidelijke parameter voor dierenwelzijn. Aangetaste voetzolen zijn pijnlijk voor het vleeskuiken, waardoor de dieren minder beweeglijk worden. Het gevolg is een lagere voer­- en wateropname en verminderde groei. Daarnaast is een aangetaste voetzool een ingang voor allerlei bacteriën en ziekteverwekkers, met mogelijk verhoogde uitval of afkeur als gevolg. In analogie met Nederland vestigen Belgische slachthuizen steeds meer aandacht op voetzolen om welzijn en gezondheid van tomen te monitoren en om voetzoollaesies terug te dringen.

Oorzaak van voetzoollaesies

Er zijn veel factoren die in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op de voetzolen. Bij grote problemen moet de oorzaak vaak gezocht worden in een slechte kwaliteit van het strooisel, onvoldoende ventilatie in de stal of de kwaliteit van het voer. Echter ook onverwachte veranderingen in het weer, lekkende drinknippels of donkere plekken in de stal kunnen invloed hebben op het gedrag van de kuikens, waardoor voetzoolproblemen kunnen ontstaan.

Hoe kan ik voetzoollaesies voorkomen?

Gedurende de hele looptijd van het koppel moet er aandacht zijn voor de voetzolen. Vanaf 12 à 14 dagen worden de eerste tekenen vaak goed zichtbaar. Daarnaast is de strooiselkwaliteit een goede graadmeter. Echter ook bij mooi droog strooisel is het belangrijk om dieren op te pakken en de voetzolen en het beenwerk te beoordelen.

De vleeskuikenspecialisten van ForFarmers komen op veel bedrijven en zetten voor u de beste tips op een rij:

  1. Een goede strooiselkwaliteit is belangrijk. Gebruik bij voorkeur turf, houtkrullen of strobrokjes.
  2. Zet voer in, gericht op droog strooisel. Apollo FeetFit is speciaal ontwikkeld voor droog strooisel en minder voetzoollaesies.
  3. Stel het klimaat in de stal af op de juiste parameters passend bij het jaargetijde. Let hierbij goed op extreme temperatuurverschillen. Met name in voor- en najaar kan het verschil tussen de hoogste dagtemperatuur en de laagste nachttemperatuur extreem zijn.
  4. Controleer en ijk jaarlijks alle klimaatmeters, inclusief de sensoren voor RV en temperatuur.
  5. Voorkom tocht en valplekken van lucht. Vaak wordt onderschat hoeveel leklucht kan ontstaan bij deuren, ventilatoren, naden en kieren. Een rookproef kan dit heel eenvoudig zichtbaar maken.
  6. Meet de wateropbrengst per waternippel. Zorg voor een lage druk en stel de hoogte van de drinknippels goed in.
  7. Vervang de drinknippels elke 7 à 8 jaar. Na deze periode zien we veel problemen met natte banen door lekkende drinknippels.
  8. Zorg voor een goede lichtverdeling in de stal. Bij een goede lichtverdeling verspreiden de kuikens zich goed door de stal, wat de strooiselkwaliteit ten goede komt.
  9. Voorkom overbezetting.
  10. Verwijder kuikenpapier uit de stal.

Beoordeling voetzoolscores

Belgische slachthuizen beoordelen ook steeds meer de voetzolen. Het slachthuis beoordeelt de voetzoollaesies met punten. Per koppel per stal worden 100 poten beoordeeld. Elke poot krijgt een van deze scores: score 0 - geen voetzoollaesies, score 1 - matige voetzoollaesies, score 2 - ernstige voetzoollaesies. De score ligt dus altijd tussen 0 en 200 punten. Hoe minder punten, hoe beter dit is.

Niet alleen vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit afnemers en verkopers van kipproducten wordt er steeds meer gemonitord op voetzoollaesiescores om daarmee het dierenwelzijn te waarborgen. De noodzaak voor pluimveehouders om voetzoollaesies te voorkomen of onder controle te houden is dus groot.

Wenst u graag meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op via info@forfarmers.be

Afbeelding: voetzolen Broilers 01_JPG