Waar ben je naar op zoek?

Gecorrigeerde voederconversie 2.300 maakt betere vergelijking mogelijk

Sectornieuws Sectornieuws12-9-2018

ForFarmers introduceerde het kengetal VC 2.300 voor vleespluimveehouders: de gecorrigeerde voederconversie 2.300 voor vleeskuikens. Hierdoor kunnen koppels beter vergeleken worden, zo leert de ervaring. "Het nieuwe kengetal sluit beter aan bij de huidige slachtgewichten van vleeskuikens", zegt Productmanager Pluimvee Rinze Exterkate, "Een correctie van 2 punten per 100 gram komt beter overeen met wat in de praktijk waargenomen wordt."

Veelal wordt gecorrigeerd naar een referentiegewicht van 1500 g, de VC 1.500. Omdat de huidige slachtgewichten de laatste decennia echter gestegen zijn en nu gemiddeld in de buurt van 2500 gram liggen, is het niet logisch om 1500 gram als uitgangspunt te nemen. 2300 gram als uitgangspunt is dan dus logischer. 

Afbeelding: HB_ZZ008_jpg

Correctie was sterk overschat

Voor de correctie ging men ervan uit dat de VC toeneemt met 0,04 (of 4 punten) met iedere 100 g dat de vleekuikens zwaarder zijn. Dit uitgangspunt blijkt in de praktijk echter niet te kloppen. ForFarmers heeft technische resultaten van bijna 500 afgesloten koppels in de periode 2016 en 2017 uit Nederland, België, Duitsland en Engeland geanalyseerd. Hieruit concludeerden we dat de correctie van 4 punten te hoog is en dat het in werkelijkheid minder dan 2 punten is. Eén van de redenen waarom de correctie VC 1.500 zo veel afwijkt van de realiteit, is dat de huidige kippen veel meer borstvlees aanzetten en dus verhoudingsgewijs veel meer vlees dan vet aanzetten. De correctie met 4 punten per 100 gram is daardoor sterk overschat en leidt tot extreem laag gecorrigeerde voederconversies.

Realistischer getal, betere vergelijking

Om de huidige generatie vleeskuikens te vergelijken, is een standaard gewicht van 2300  gram veel meer aangewezen. Een correctie met 2 punten/100 g dat afwijkt van dit standaardgewicht leidt tot een realistische voederconversie en is daarmee een goede maatstaf om koppels, stallen of voeders onderling te beoordelen of te vergelijken. De bestaande gecorrigeerde VC 1.500 blijft ForFarmers voorlopig gebruiken. Sinds het derde kwartaal van 2017 werkt ForFarmers ook met de gecorrigeerde VC 2.300.