Waar ben je naar op zoek?

Breng je CO2 footprint eenvoudig in kaart met de on farm tool van ForFarmers

Sectornieuws Sectornieuws20-10-2021

Duurzaamheid is niet alleen een kernwaarde bij ForFarmers maar wordt voor de landbouwsector ook steeds belangrijker. Denk maar aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) die Vlaanderen tegen 2030 wil realiseren en de Green Deal die stelt dat Europa klimaatneutraal moet zijn tegen 2050. Daarom heeft ForFarmers in samenwerking met externe experten een on farm tool ontwikkeld om klanten te ondersteunen in de onderbouwing van hun duurzaamheidsinspanningen.

Duurzaamheid wil per definitie niet zeggen geen productie van vlees of eieren of kleinschalige landbouw. Er bestaan nog veel misvattingen over wat ‘duurzaamheid’ precies is. Het belangrijkste is dat een duurzaamheidsaanpak gegrond en onderbouwd is, en daarom werkte ForFarmers samen met een expertenbureau voor de ontwikkeling van een on farm duurzaamheidstool.

CO2 footprint snel en makkelijk berekend

Deze tool laat u toe uw duurzaamheidsaanpak op een eenvoudige manier in kaart te brengen en bij te sturen. De tool is snel en makkelijk in te vullen. De uitkomst geeft een inzicht in de CO2 footprint van een productie-eenheid, alsook in de mogelijkheden op vermindering van CO2 die te behalen zijn. Het voordeel van deze tool is dat u een goed inzicht krijgt in uw duurzaamheidsinspanningen, dat die tastbaar zijn en makkelijk bijgestuurd kunnen worden. De output van de tool focust op een efficiënte veestapel, rantsoenefficiëntie en grondstoffenkeuze, mestbeheer, energiebeheer en CO2 opslag. Duurzaamheid is een bepalende richting, maar het mag niet kostenverhogend werken zonder waardeverhoging van de producten die verkocht worden. M.a.w. naast het verhaal moeten de cijfers ook kloppen. Hierbij kan deze ForFarmers tool u ongetwijfeld helpen.

In de praktijk

De productie van kippenvlees zelf zorgt eigenlijk voor weinig CO2-uitstoot. Ruim 90 % van de CO2-uitstoot per kg kippenvlees komt namelijk vanuit de gebruikte voeders en grondstoffen. De grootste impact op de CO2-reductie is dan ook een verlaging van de voederconversie. Efficiëntie is vaak de eerste stap naar een duurzamere praktijk. Verder valt het in de CO2-calculator op dat mestbeheer, energie en sterfte een eerder beperkte invloed hebben op de CO2-uitstoot. Ook het aanplanten van hagen en bomen voor CO2-opslag heeft weinig impact op het totaal, maar dat is voor de buurtbewoners vaak een belangrijke actie om de stal op te nemen in de landelijke omgeving.

Hieronder kunt u een voorbeeld zien van een uitkomst van een berekening met de CO2-tool op een vleespluimveebedrijf.

Afbeelding: screenshot CO2logic tool_vleespluimvee

Wilt u weten of uw duurzaamheidsinspanningen lonen? Vul hier uw gegevens in en wij komen dit op uw bedrijf berekenen!

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens