Waar ben je naar op zoek?

Binnenkort: flexibel voeren voor de beste resultaten

Sectornieuws Sectornieuws27-11-2020

Tot voor kort kregen alle hennen hetzelfde voer op vrijwel dezelfde wijze verstrekt, ongeacht hun type huisvesting, genetische aanleg en productiedoelen van de pluimveehouder. Eigenlijk is dit niet logisch. Voor ForFarmers was dit de aanleiding om haar voerassortiment en advisering te vernieuwen.

In de loop van de jaren heeft de pluimveesector tal van veranderingen ondergaan: nieuwe concepten zijn geïntroduceerd, innovatieve huisvestingssystemen deden hun intrede en wetgeving stelde eisen aan bijvoorbeeld de snavels. Naast externe factoren spelen diereigenschappen een minstens even belangrijke rol. Rassen verschillen onderling bijvoorbeeld sterk in genetische aanleg. Toch kregen al deze dieren tot voor kort hetzelfde voer op vrijwel dezelfde wijze verstrekt. Gezien de grote verscheidenheid aan factoren, is dit eigenlijk niet logisch. Reden genoeg om ons voerassortiment en onze advisering opnieuw onder de loep te nemen.

Afbeelding: afbeelding flexibel voeren

Flexibel voeren

Vorig jaar zijn we gestart met het vernieuwen van het assortiment voor legouderdieren en opfokhennen. Recent onderzoek van het Nutritie en Innovatie Centrum van ForFarmers liet zien dat de nutritionele behoefte van de hen in hoge mate bepaald wordt door specifieke kenmerken van het ras in combinatie met externe factoren zoals stalmanagement, huisvesting en beoogd technisch resultaat van de pluimveehouder. Zo slaagde ForFarmers erin om voeders samen te stellen die volledig zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke hen in elke levensfase. We noemen dit ook wel ‘flexibel voeren’. Deze nieuwe benadering van voeren wordt niet alleen toegepast bij de legouderdieren, maar ook in de opfokperiode.

Laatste puntjes

Nu flexibel voeren is geïntroduceerd bij de voorschakels, is het tijd om dit door te trekken naar de legpluimveehouders. Op dit moment leggen we de laatste hand aan deze voeders. Centraal in onze aanpak staat de flexibiliteit in de voertoepassing. Daarnaast is er uiteraard een verschil in samenstelling: de nutritionele gehaltes, waaronder het energieniveau en de aminozurensamenstelling van de voeders, zijn verschillend geoptimaliseerd. Alles afgestemd op de behoefte van de hen in combinatie met het beoogde technische resultaat van de boer. En uiterarad is er veel aandacht voor een gezonde maag-darmfunctie.

De komende tijd zetten we de laatste puntjes op de i van ons nieuwe voerassortiment. Wordt vervolgd!