Waar ben je naar op zoek?

VitaFlex prelegvoeders voor goed eigewicht en vlotte productie

Met de VitaFlex prelegvoeders bereiken de jonge leghennen een optimale vertering en groeien ze uit tot robuuste hennen en uniforme koppels. De voerreeks is specifiek afgestemd op een goede ontwikkeling van het eigewicht en een vlotte productiestijging. 

Kenmerken VitaFlex prelegvoeders

  • Soepele transitie
  • Optimale vertering
  • Uniforme koppels
  • Robuuste hennen
  • Vlotte productiestijging
  • Goede ontwikkeling eigewicht

ForFarmers transitieaanpak voor legpluimvee

Maximaal resultaat halen, kan alleen als de opfok- en legperiode goed op elkaar aansluiten. Deze transitieperiode moet optimaal zijn, want hoe beter de start van uw koppel, des te makkelijker verloopt de legperiode. Met de transitieaanpak investeert ForFarmers in de advisering van klanten tijdens deze belangrijke periode. De transitieaanpak van ForFarmers bestaat uit vijf belangrijke adviesmomenten, die worden verzorgd door de specialist en/of de accountmanager. 

Tijdens de opfokperiode als de hennen 14-15 weken oud zijn Gezamenlijk bezoek van de specialist en accountmanager aan de opfokker. Aan de hand van de checklist optimaliseren we de overgang en opstart van het jonge koppel. 
De eerste week na opzet Evaluatie van de opzet. We bepalen de strategie om tot een optimale hen en eiproductie te komen.
Als de hennen ca. 22-23 weken oud zijn Beoordeling van de ontwikkeling van de hennen. We bekijken de voornaamste aandachtspunten zoals gezondheids-, voer- en stalmanagement. Daarnaast voeren we de Maagscore uit. 
Als de hennen ca. 27-28 weken oud zijn Het schakelmoment voor de volgende fase wordt bepaald. Daarnaast doen we een goede beoordeling van de gezondheidsaspecten voor een goede persistentie. 
Als de hennen tussen 60 en 65 weken oud zijn Evaluatie van het huidige koppel met de specialist/accountmanager, de ForFarmers dierenarts en accountmanager van de broederij. We stellen een plan van aanpak vast voor het volgend koppel: plus- en verbeterpunten.