Zoeken
For the Future of Farming
Meer informatie over ForFarmers

27-07-2015

Weidetip: omgaan met te vroeg doorschietend gras

Het gras heeft op dit moment last van stress. Door de droogte schiet het gras in veel percelen vroeg door, zonder dat er een volwaardige maaisnede staat. Hierdoor komt de weideplanning op veel bedrijven in het nauw. Koeien komen noodgedwongen (te snel) in percelen waar eigenlijk nog te weinig gras staat en de stikstof uit kunstmest nog niet voldoende is omgezet. Dit geeft naast een slechte benutting van het gras ook een hoog ureumgetal in de melk. Met gerichte bijvoeding is dit probleem te ondervangen. Uw melkveespecialist of dealer kan u hierbij ondersteunen.


Rekenvoorbeeld: een koe vreet 6 kilogram droge stof uit vers gras en de gemiddelde grasgroei is 40 kilogram droge stof per hectare. Bij een veestapel van 100 melkkoeien resulteert dit dan in een beweidingsruimte van (600 : 40 =) 15 hectare.

Het overige in de aar geschoten gras kan dan gemaaid worden. Omdat goede en ongewenste grassen aan de bloeiwijze goed te onderscheiden zijn, is de maand augustus een goed moment om te beoordelen welke graslandpercelen voor verbetering in aanmerking komen