Zoeken
For the Future of Farming
Meer informatie over ForFarmers

18-03-2013

Topjaar ForFarmers

2012 is voor ForFarmers een uiterst succesvol jaar geweest. De afzet steeg naar een recordafzet van 6,3 miljoen ton mengvoeders. De omzet, exclusief het verkochte Cefetra, steeg naar € 2,6 miljard op jaarbasis, terwijl een netto resultaat gerealiseerd werd van € 53,3 miljoen. Het gerealiseerde resultaat is zowel het hoogste absolute resultaat alsook het hoogste operationele resultaat uit de historie van ForFarmers.

De ontwikkeling van de organisatie door de acquisities van Hendrix en BOCM PAULS en de verkoop van de aandelen in Cefetra en Probroed hebben duidelijk bijgedragen aan een positief resultaat. Op de verkoop van Cefetra en Probroed is een boekwinst gerealiseerd van € 12,8 miljoen terwijl daardoor ook de vermogensstructuur van ForFarmers verder is verbeterd. De integratie van de activiteiten van Hendrix per 1 april 2012 is voortvarend opgepakt, waardoor direct de eerste zichtbare synergievoordelen zijn gerealiseerd. Ook de acquisitie van BOCM PAULS heeft positief bijgedragen aan het resultaat. Door de goede operationele resultaten in Groot-Brittannië draagt deze acquisitie direct bij aan de verbetering van de winst per aandeel.

De omzet groeide met name als gevolg van de acquisities met 27% naar € 6,6 miljard. In 2012 heeft ForFarmers een netto resultaat gerealiseerd van € 53,3 miljoen, inclusief het transactieresultaat op de verkoop van Cefetra en Probroed van € 12,8 miljoen. Het resultaat in 2011, inclusief een boekwinst op de verkoop van onroerend goed van € 0,5 miljoen, bedroeg € 21,9 miljoen.

De intrinsieke waarde per aandeel stijgt met € 0,45 tot € 3,07. In lijn met het dividendbeleid zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan een bedrag van € 12,1 miljoen uit te keren als dividend. Dit is per aandeel een dividend van € 0,115.