Waar ben je naar op zoek?

Vleesvarkenshouders met ULTRA-voer realiseren hogere voerwinst

Persbericht Persbericht18-6-2020

Vleesvarkenshouders die ULTRA-voer van ForFarmers voeren, zien een verbetering in technische resultaten: een hogere groei, een lagere voederconversie en minder uitval. Zo blijkt uit de resultaten van klanten van ForFarmers België. Ultra levert een hogere voerwinst op van ruim 6,5 € per vleesvarkensplaats. Het ULTRA-voerconcept van ForFarmers is in juni 2019 in de markt gezet.

De specialisten van ForFarmers hechten veel belang aan het verzamelen en opvolgen van technische resultaten van vleesvarkens. De database aan gegevens is daardoor groot en laat toe de resultaten goed te analyseren en te vergelijken in de tijd. Sinds de introductie van het ULTRA concept zijn de resultaten verbeterd. De dagelijkse groei nam toe met 25 gram, de voederconversie daalde met 0,04. Bovendien daalde het uitvalspercentage met 0,4 %. De verbetering in technische resultaten leidt tot een beter financieel resultaat. Dit komt uit op ruim 6,5 € hogere voerwinst per plaats.

Betere prestaties met meer werkgemak
“Een jaar na de introductie van het ULTRA-vleesvarkensvoer is het goed om te zien dat de destijds geformuleerde uitgangspunten in de praktijk gerealiseerd worden. Er zijn duidelijk technische en economische voordelen voor de ForFarmers klanten”, aldus Maarten van Horen, productmanager bij ForFarmers. Het Nutritie Innovatie Centrum van ForFarmers investeert continu in onderzoek en verdere ontwikkeling van de ULTRA-voerlijnen om klanten te ondersteunen bij het behalen van een beter rendement. Van Horen: “Kijkend naar de resultaten eind 2019 en begin 2020 zien we dat die zeer goed en constant zijn. Dit geeft extra vertrouwen in een verder onderscheidend vermogen van onze vleesvarkensvoeders”.

Samen werken aan bedrijfsdoelstellingen
ForFarmers richt zich met het ULTRA-vleesvarkensvoerconcept op meer dan alleen voer. Het deskundige team van (technisch) specialisten en accountmanagers bezit diepgaande kennis en diverse hulpmiddelen om samen met de varkenshouder doelgericht te werken aan diens bedrijfsdoelstellingen.

Afbeelding: campagnebeeld 1 jaar ULTRA
The Future Of Farming logo