Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers en Voeders Algoet lanceren nieuw vleesvarkensvoerconcept ULTRA

Persbericht Persbericht3-6-2019
00 LG_ForFarmers Total Feed Business Blauw PMSC en Groen FC
Logo Algoet_ a ForFarmers company

Persbericht

Ingelmunster, 3 juni 2019

Gebaseerd op toonaangevend onderzoek met uitgebreide praktijkproeven

De markt verandert. Nieuwe genetica, nieuwe wensen vanuit de retail, nieuwe welzijnseisen en gezondheidseisen vragen om nieuwe voeders. Daarom hebben ForFarmers en Voeders Algoet samen een nieuw voerconcept voor vleesvarkens ontwikkeld onder de naam ULTRA. ULTRA is dan meteen ook het eerste voerconcept dat ForFarmers samen met Voeders Algoet heeft ontwikkeld. De kennis van Voeders Algoet en van ForFarmers werd gebundeld om zo tot een nieuw concept te komen. De ULTRA-voeders richten zich op een optimale groei, ondersteuning van de gezondheid en een betere voerefficiëntie. Uit uitgebreide praktijkproeven blijkt dat ULTRA deze doelstellingen waarmaakt en bovendien eenvoudig toe te passen is in de praktijk. Met ULTRA onderstrepen ForFarmers en Voeders Algoet dat ze samen met hun klanten werken aan een verbetering van de prestaties van de vleesvarkens en de winstgevendheid van de vleesvarkensbedrijven. De nieuwe ULTRA-voeders worden vanaf juni 2019 uitgeleverd in België.

Meer dan groei

ULTRA biedt vleesvarkens een optimale nutritionele ondersteuning op het gebied van groei, gezondheid en efficiëntie. Het nieuwe assortiment bevat 6 nutritionele innovaties, ontwikkeld door het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers, en is gebaseerd op het resultaat van (inter)nationale praktijkproeven. De innovaties leveren een bijdrage aan onder meer een betere darmgezondheid en een betere voederconversie. Daarnaast stuurt ULTRA specifiek op belangrijke processen in de stofwisseling, rustiger varkens en een lagere uitval.

ULTRA: Bewezen resultaat

De ULTRA-voeders zijn uitvoerig getest in de praktijk. Proeven bij meer dan 50.000 vleesvarkens op 50 praktijkbedrijven in Noord-West Europa, laten zien dat de technische resultaten van vleesvarkens verbeteren. Zo blijkt uit de Belgische resultaten dat de dieren 15 gram per dag meer groeiden, de voederconversie met 0,05 verlaagde en de uitval met 0,4 % verminderde. Dat komt neer op een resultaatverbetering van ruim € 1,30 per afgeleverd vleesvarken. Naast de betere resultaten worden de nieuwe voeders als zeer gebruiksvriendelijk ervaren en leiden ze tot betere prestaties met minder werk.

Onbeperkt voeren

Het ULTRA-assortiment bestaat uit verschillende voerlijnen. Iedere voerlijn bevat nutritionele innovaties en is samengesteld op basis van voeropname, diverse bedrijfskenmerken en productiedoelstellingen. Alle voeders zijn ingericht op onbeperkt voeren, wat bijdraagt aan het werkgemak. Daarnaast is er een aanvullende voerlijn voor dieren met een lage opnamecapaciteit zoals intacte beren en een specifieke voerlijn voor extra ondersteuning op het gebied van darmgezondheid.

ULTRA voldoet aan de behoeften van klanten

Samen met hun klanten hebben ForFarmers en Voeders Algoet een aantal belangrijke doelstellingen bepaald voor het nieuwe ULTRA-concept. “We hebben goed geluisterd naar onze klanten. Zij geven aan dat naast groei en voederconversie ook de gezondheid van vleesvarkens en rust in de stallen van groot belang is. Daarmee gingen wij aan de slag. De gebundelde kennis en ervaring van ForFarmers en Voeders Algoet maken het ULTRA-concept daarom extra sterk”, aldus Maarten van Horen, productmanager varkens bij ForFarmers.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie: E: info@forfarmers.be , T +32 (0)51 33 57 60

 

The Future Of Farming logo