Waar ben je naar op zoek?

Is de maïs al rijp voor de oogst?

Tips For Farmers Tips For Farmers29-8-2022

Wanneer is de tijd rijp om uw maïs te hakselen? Dit moment is op sommige percelen nu al het geval. De maïsoogst komt dus eerder dan u denkt. Bepaal het juiste moment in drie stappen.  

De warme en droge weersomstandigheden van afgelopen weken (en daardoor droogtestress) kunnen het rijpingsproces van maïs hebben versneld. Op percelen met een hoog organisch stofgehalte treedt droogtestress minder snel op, daardoor kan de plant langer doorgroeien en zal de afrijping later starten. Ook wanneer u het perceel heeft beregend of er veel regen is gevallen, zal de plant langer doorgroeien en de afrijping later starten. Tot slot is het maïsras bepalend voor de snelheid in afrijping.

Een optimaal rantsoen voor geiten krijg je bij maïs met 32% tot 35% drogestof. Wat zetmeel betreft ga je het liefst voor een maximaal rijpe korrel, maar dat kan soms leiden tot een te hoog totaal aan drogestof. Daarom is het zaak om zowel stengel en blad als de kolf te beoordelen op drogestof en vervolgens te bekijken hoe je uitkomt. Dus: ga het maïsperceel in en bekijk wat je daar ziet.   

Niet alleen per regio, maar ook binnen een bedrijf kan het rijpheidsstadium verschillen. Dit kan zelfs betekenen dat u voor het beste resultaat voor de keuze komt te staan om meerdere oogstmomenten te kiezen.

 

1

Stap 1: Beoordeel drogestof stengel en blad

Bij het vaststellen van het droge stofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend. Doorsnijden van een aantal stengels en samenknijpen van het snijvlak, laat zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en blad en het drogestofgehalte.

  • Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel 
18%
  • Plant 3/4 groen en stengels nog vochtig
21%
  • Plant half groen en stengel praktisch droog
24%
  • Plant 1/4 groen en stengel geheel droog
27%
  • Plant geen groene delen meer (gewas lijkt dood)
30%

 

3

Stap 3: Combineer en bepaal het drogestofgehalte

Aan de hand van de vastgestelde drogestofpercentages voor stengel en blad en voor de kolf kan met behulp van onderstaande tabel het drogestofgehalte van de totale plant worden afgelezen. En daarmee of het juiste oogstmoment in zicht komt!

                            Drogestofgehalte stengel en blad (%)
  18 21 24 27 30
Ds % kolf Drogestofgehalte totaal (stengel + blad + kolf) (50% kolfaandeel) 
35 24 26 28 30 32
40 25 28 30 32 34
45 26 29 31 34 36
50 26 30 32 35 38
55 27 30 33 36 39
60 28 31 34 37 40
65 28 32 35 38 40

Nog vragen?

Wilt u meer weten? Uw geitenspecialist of dealer informeert u graag meer hierover.