Waar ben je naar op zoek?

Tip 1: Start met het maken van een ruwvoerplan

U wilt natuurlijk de perfecte graskuil, maar wat is dat voor uw bedrijf? Dit is voor ieder bedrijf anders en o.a. afhankelijk van het aandeel gras en eventueel gevoerde bijproducten in het rantsoen en de doelstelling van uw bedrijf.

Bepaal eerst welke kwaliteit ruwvoer u wilt en wat daarvoor nodig is. Uw ForFarmers-specialist kan u uitstekend helpen met het maken van een juist ruwvoerplan gebaseerd op de behoefte van uw melkgeiten en de behoefte van de bodem. Stem dit met uw specialist of accountmanager af.

Tip 2: Maak een goed bemestingsplan i.f.v. de hoge kunstmestprijzen

Alles begint met een correct bemestingsplan, in 2022 is het nog belangrijker om correct te bemesten naar de behoefte van de plant! Te veel of foutief bemesten kost dit jaar extra veel geld! Kunt u op uw bedrijf wat schuiven met de drijfmestgift? Geef dan voor de 1ste & 2e snede wat extra drijfmest en benut uw drijfmest optimaal.

De drijfmest kan best zo vroeg mogelijk uitgereden worden, mits de draagkracht van het perceel het toelaat. Neem een mestmonster en laat deze analyseren, zodat u weet met elke gehaltes u bemest.

Gebruik een efficiënte meststof

De kunstmestprijzen staan op een historisch hoog niveau, schenk dit jaar dus extra aandacht aan een meststof die zo efficiënt mogelijk werkt! Hier is Novurea een zeer goed voorbeeld van. Novurea is een ureum meststof behandeld met een ureaseremmer waardoor verliezen nog meer beperkt worden en er dus meer stikstof beschikbaar blijft voor het gewas.

Afbeelding: Novurea strooien

Bemest de benodigde hoeveelheid eenheden stikstof

Kunstmest is duur, maar ook eiwitbronnen zijn duur. Gerekend aan de kosten van 1 kg eiwit uit sojaschroot mag 1kg N nog ruim 4,5€ per kg N kosten. Eiwit uit uw eigen graskuil is nog steeds goedkoper dan extra eiwit aan te vullen uit krachtvoeders. Het is dus zeker van belang om te zorgen voor een goede graskuil met voldoende eiwit. Minder bemesten zal ook resulteren in een lager RE-gehalte van uw kuil, denk maar aan de graskuilen van 2021 wat voor gevolgen dit heeft op de melkproductie.

Tip 3: Zorg voor een goede grasmat

Zorg voor schone, vlakke percelen ter voorkoming van vervuiling met gronddeeltjes. Dit is zeker bij melkgeiten heel belangrijk. Een hoog ruw-as getal geeft meer kans op schimmels in de kuil, een lagere voederwaarde en een grotere kans op listeria bij de geiten. Voorkom vervuiling door het hele jaar door mollen te vangen.

Wat kun je verder doen?

  • Loop door de percelen en kijk naar de zodedichtheid. Staan de goede grassen er of zie je onkruid en zitten er mollen?
  • Ga in het voorjaar de percelen wiedeggen; hiermee trek je slechte (ondiep wortelende) grassen los, trek je molshopen vlak en “schud je de bodem wakker
  • Als er onkruid staat, pas dan een onkruidbestrijding toe.
  • Besluit bij ‘kale plekken’ in het perceel om door te zaaien; bij voldoende vocht kan dat eventueel gecombineerd worden met het wiedeggen, maar als de omstandigheden wat droog zijn, breng dan het graszaad met behulp van schijven in de grond om op die manier voldoende vocht te hebben, zodat het zaad gemakkelijk kan kiemen.

Wilt u meer weten?

Vragen voor onze ruwvoerspecialist? Stel je vraag via onderstaand formulier. Hij helpt u graag verder!
Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens