Waar ben je naar op zoek?

Maaien: beter vroeg dan te laat

Seizoensnieuws Seizoensnieuws16-5-2018

Het eerste maaimoment van het jaar kiezen is altijd weer spannend. Met de eerste snede wilt u het inkuilseizoen goed beginnen en een topkuil met maximale voederwaarde maken. Het liefst wacht u met maaien tot het gras de optimale drogestofopbrengst heeft bereikt. Bekijk het advies van onze teeltspecialist Paul Hannink. 

"Doorpakken bij kans op slecht weer"

Bij toenemende kans op slecht weer is het meestal beter om snel door "te pakken", ondanks dat het gras nog niet de optimale opbrengst van 3500 kg drogestof heeft bereikt. Het is beter om een lichte snede bij goed weer in te kuilen dan te wachten op de optimale opbrengst en in te kuilen bij minder goed weer. Onder het motto: liever iets minder opbrengst met een uitstekende kwaliteit, dan gaan voor de maximale opbrengst met het risico op slecht weer, wat ten koste gaat van de kwaliteit. 

Gras maakt gras

Als u door de regen het goede gras uiteindelijk niet kan maaien op het moment dat het zou moeten, gaat het snel mis met de kwaliteit. Gras maakt gras: de grasgroei gaat versneld verder als de opbrengst toeneemt (zie grafiek). Met het toenemen van de snedezwaarte, neemt de voederwaarde snel af. Als vervolgens de omstandigheden weer goed genoeg zijn om in te kuilen, is de grasopbrengst hoog maar de kwaliteit matig tot slecht. 

Onderstaand plaatje laat zien hoe snel de grasgroei toeneemt op percelen met een snedezwaarte van meer en minder dan 1700 kg drogestof (meting week 20 2016).

Afbeelding: Grafiek versnelde toename grasgroei
The Future Of Farming logo