Waar ben je naar op zoek?

Duurmelken verdient beter: tips voor gezonde duurmelkgeiten

Wim van der Wal uit Ommeren melkt 1.360 geiten, waarvan zo’n 1.150 geiten duurmelkers zijn. Deze duurmelkgeiten blijven gezond door het juiste rantsoen te voeren en door te sturen op conditie en te zorgen dat de geiten niet vervetten. Het rantsoen bestaat voornamelijk uit grasbalen van goede kwaliteit, aangevuld met perspulp en een klein deel krachtvoer. Juist door minder krachtvoer te verstrekken, blijven de geiten gezond en zien ze er conditioneel goed uit. Lees hoe Wim dit aanpakt. 

“We zijn de laatste jaren veel minder krachtvoer gaan voeren aan de duurmelkgeiten. Dit staat haaks op het feit dat je met meer krachtvoer makkelijker melkt, maar de geiten vervetten ook sneller als ze meer brok eten. Minder krachtvoer is uiteindelijk beter voor de levensproductie van de geiten én beter voor onze portemonnee. Het is een kwestie van doen: je moet het durven om meer ruwvoer in te gaan zetten én je voervoorlichter moet erachter staan”, somt geitenhouder Wim van der Wal uit Ommeren op.

De visie van ForFarmers is inderdaad dat veel liters melk goed mogelijk is met een lager krachtvoerverbruik. Geitenspecialist Jelle van de Mortel vertelt: “Uit goed ruwvoer komen de liters en bereiken de geiten gezond een hoge levensproductie. Voor duurmelkgeiten heeft ForFarmers speciale rantsoennormen, via de Capri Feed2Milk voedingsvisie stel ik het rantsoen voor de geiten bij. Het doel is om zo strak mogelijk op de maximale melkgift van de duurmelkgeit te voeren. In eerste instantie stuur ik via ruwvoer; ruwvoer (in Wims geval gras en bijproducten) is de basis van het rantsoen. Door bijvoorbeeld graskuil met voldoende eiwit te voeren blijft de pens goed werken zonder extra krachtvoer. Het voordeel van eerst sturen via ruwvoer is dat de krachtvoerkosten per 100 kg melk zeker niet hoger hoeven te worden.”

Geiten ForFarmers
Wim van der Wal in zijn melkstal

Focus op graslandverbetering

Wim: “De laatste jaren hebben we echt de focus gelegd op graslandverbetering. We vernieuwen het grasland nu ongeveer om de 5 jaar, passen bodemverbetering toe (waaronder bekalking) en kiezen voor de beste grasrassen. Dit stemmen we af met de ruwvoerspecialist van ForFarmers. Dit jaar kwam Topgrass M€lk als beste uit de bus.”

Ron Vennix, ruwvoerspecialist bij ForFarmers vertelt: “Familie Van der Wal wil vroeg de eerste snede oogsten, dus eind april, begin mei, en een korte veldperiode. Als het gras bladrijk is (1e snede) streven we naar een drogestofpercentage van circa 45%. Is het gras wat stengeliger, dan is het drogestofpercentage 35-40%. Na de eerste snede maaien ze elke 4 à 5 weken. Hierdoor bereiken ze het optimale eiwitgehalte in het gras.”. Jelle: “Van der Wal verwerkt het gras tot ronde balen van zo’n 850 tot 1.000 VEM en een hoog aandeel eiwit tussen de 160 en 180 gram. Vanwege de verbeterde graskwaliteit en smakelijkheid van het ruwvoer voeren ze nog maar 52 kg brok per 100 liter melk, dit is scherp.”

Het rantsoen

In de zomerperiode krijgen de duurmelkgeiten Capri Lipo+ en Capri Summer Edition. In de winterperiode wordt de Summer vervangen door Capri Optima Stimulans. Naast gras en brok komt er ook perspulp in de Lely voerrobot. “We zijn hier afgelopen voorjaar mee begonnen op advies van Jelle. Dit is een goed alternatief voor krachtvoer en de geiten blijven op productie.”

Er wordt geen mais aan het rantsoen toegevoegd. Wim legt uit waarom niet: “Ik ben van mening dat mais eerder vervetting geeft. Bovendien hebben we veel gras in eigen beheer, we kunnen dus goed aan gras komen en dit is een perfecte eiwitbron. We doen alle landwerkzaamheden in eigen beheer, maaien en persen zelf, zijn dus niet afhankelijk van wanneer een loonwerker tijd heeft. Zodoende kunnen we beter sturen op een hoog aandeel eiwit in de grasbaal en hoeven we minder eiwit aan te kopen.”  

Hoe houden we duurmelkers gezond?

Zodra de geiten die drachtig zijn geweest starten met een nieuwe lactatie wordt er direct scherp op hun behoefte gevoerd. Jelle: “We kijken goed naar de kwaliteit van het ruwvoer en houden het brokverbruik laag; Wim moet niet zomaar klakkeloos brokken ervoor gooien, maar dit scherp monitoren, zodat de geiten niet vervetten. De geiten krijgen nu gemiddeld 1,9 kg brok per dag, dit is heel scherp. Verder is het belangrijk om te zorgen voor een goed klimaat in de stal. Het zou voor Wims geiten een grote plus zijn als de daken geïsoleerd worden, dat is het plan voor de nabije toekomst.”

Bedrijfsdata

Wim van der Wal heeft samen met zijn vrouw Marit en zoon William een melkgeitenhouderij in Ommeren (Betuwe). In 1989 zijn Wim en Marit begonnen met 150 melkgeiten en daarna zijn ze geleidelijk gegroeid. In 1995 kochten ze 3 hectare grasland en bouwden ze een stal voor 400 melkgeiten. Tegenwoordig houden ze 1.360 geiten en 100 hectare grasland (deels pacht, deels eigendom). Ze zijn klant van ForFarmers-dealer Agri-Service Rivierenland en eigenaar Ko van der Heijden is de juiste sparringpartner als het gaat om bedrijfsontwikkeling en aankoop landbouwgrond. Iemand uit de regio, die de streek kent, geeft meerwaarde.

Alle landwerkzaamheden doet Van der Wal in eigen beheer, dit geeft ze flexibiliteit in het oogstmoment. Het gras wordt in balen ingekuild en zowel op het eigen bedrijf als hoofdbestanddeel van het rantsoen ingezet, als verkocht aan andere veehouders. Het familiebedrijf heeft tevens een vaste medewerker en een aantal parttimers voor het melken in dienst.

De verwachte jaarproductie ligt rond de 1.300 liter met 96 kg vet en eiwit per geit. Dit realiseren de geiten op een rantsoen van gras, perspulp en krachtvoer.

De gemiddelde leeftijd bij afvoer (incl. sterfte) ligt op vijf jaar, wat ook aangeeft hoe goed het duurmelken werkt op dit bedrijf!

Afbeelding: Bedrijf Vd Wal

Waarom verdient duurmelken beter met ForFarmers?

Als geitenteam willen we onze kennis graag met u delen, zodat uw duurmelkgeiten jaarrond gezond blijven en een hoge melkproductie realiseren. Met onze jarenlange ervaring met duurmelkgeiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkers, helpen we u verder en loopt het nog beter op uw bedrijf. Die extra zorg en welverdiende aandacht voor duurmelkgeiten betaalt zich uiteindelijk terug in een beter financieel resultaat onderaan de streep.

Het unieke aan de (buitendienst)medewerkers van ForFarmers is dat we niet alleen verstand van voeding hebben, maar ook van alle bijkomende managementmaatregelen op een geitenhouderij. Er staat altijd een team van specialisten voor u klaar: van (ruw)voerspecialist, technisch specialist, klimaatspecialist tot nutritionist. Dit team van specialisten werkt ook samen aan de juiste voedingsaanpak, gebaseerd op specifieke voernormen.

Capri Productiescan op uw bedrijf?

Wilt u inzicht in het verdienpotentieel van uw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij uw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen

Ook interessant