Waar ben je naar op zoek?

"Goed ruwvoer bij geiten vraagt om bewustwording"

Advies van onze specialist Advies van onze specialist16-5-2018

"Een goed rantsoen begint met smakelijk ruwvoer met optimale voederwaarden voor de betreffende dieren", vertelt Tom Niehof. Hij vervult samen met vijf collega's de rol van teeltspecialist ruwvoer bij ForFarmers. De geitenhouderij is één van zijn specialisaties. 

"Voor geitenhouders staat goed en met name smakelijk ruwvoer voorop. Daarbij streven ze vaak naar een zo hoog mogelijke ruwvoeropbrengst, omdat ze niet altijd zelfvoorzienend zijn, en een kostenefficiënte ruwvoerwinning. Doordat er ook ruwvoer wordt aangekocht, is het niet altijd even gemakkelijk om de kwaliteit te managen", benadrukt Tom. 

Goed ruwvoer: de teeltspecialist ruwvoer kan u helpen

De teeltspecialist komt in beeld nadat een geitenspecialist een beroep op hem doet vanwege specifieke vragen rondom de ruwvoerteelt. De teeltspecialist heeft extra kennis over het verbeteren van de ruwvoeropbrengst en –kwaliteit.

Voorafgaand aan het advies stelt de teeltspecialist vragen als ‘Hoe gaat u om met uw bodem, bemesting en inkuilmanagement?’ Vaak wordt een ronde gemaakt langs de kuilen en over de percelen om bijvoorbeeld de botanische samenstelling van de grasmat te beoordelen. Ook de bodem- en ruwvoeranalyses geven zinvolle informatie om een goede analyse te maken van waar de verbeterpunten liggen.

“Dit is van belang om praktisch advies op maat te geven”, licht Tom toe. “Vaak gaat het om een stuk bewustwording over het belang van goed ruwvoermanagement en speelt de loonwerker ook een belangrijke rol in het proces. Het is voor mij de uitdaging om gezamenlijk met de veehouder een plan op te stellen, waardoor hij in staat is om op korte en lange termijn een betere kwaliteit voer voor de dieren te krijgen. Dit resulteert in meer gemak en arbeidsvreugde en uiteindelijk ook betere resultaten.”

Afbeelding: TomNiehof