Waar ben je naar op zoek?

Ook een beetje broei kost verrassend veel geld

Wist u dat... Wist u dat...27-1-2020
Afbeelding: Een beetje broei kost veel geld

Stijgende temperaturen vergroten de kans op broei in de kuil en aan het voerhek. Al bij 5% broei in de kuil kan de melkproductie flink dalen en kunt u veel melkgeld mislopen. Waarom is de impact zo groot en hoe voorkom je het?

Ruwvoer dat broei bevat verliest voederwaarde door de productie van warmte. Bij een kuil met 5% broei is dat ongeveer 45 VEM per geit per dag. Dit komt overeen met 100 gram melk per geit per dag. De afname van de smaak van het ruwvoer kan bij geiten een nog groter effect hebben. Door de verminderde smakelijkheid zullen de geiten minder voer opnemen, wat leidt tot een lagere productie. Daarnaast loopt u risico op verteringsstoornissen en andere gezondheidsproblemen.

Hoe pak je het voorkomen van broei van A tot Z grondig aan?

Stap 1. Voorkom dat kuilen natregenen

Regeninslag in de kuil vergroot de kans op broeivorming. Hou er bij aanleg van een nieuwe sleufsilo rekening mee dat je van oost naar west voert. Hierdoor verklein je de kans op regeninslag.  

Stap 2. Kan de kuil nog dichter?

Goed inkuilen draait voor een groot deel om perfect verdichten. Vooral een kuil met grofstengelig gras goed verdichten, luistert nauw. Dit gras bevat veel pijpjes waarin lucht kan zitten. Haksel het daarom op 2-3 cm. Tijdens het aanrijden moet het gewicht van de shovel of trekker in overeenstemming zijn met de tonnen gras of mais die elk uur op de kuil worden gebracht. Een verdichtingswals helpt om de broeigevoeligheid tot een minimum te beperken. Na het verdichten is het zaak om de kuil liefst meteen luchtdicht af te sluiten en af te dekken.

Een inkuilmiddel kan een extra ‘verzekeringspremie’ zijn om de kuil te beschermen tegen broei en maximaal voederwaarde te behouden. ForFarmers is exclusief leverancier van SiloSolve FC, een allround inkuilmiddel voor gras en mais dat zich de afgelopen jaren in België heeft bewezen met kuilen die verrassend lang koel en fris blijven, ook bij lagere voersnelheden.

Stap 3. Voersnelheid en glad snijvlak

Bij een voersnelheid van 1,5 tot 2 meter per week lukt het doorgaans goed om broei voor te blijven.  Wanneer deze voersnelheid niet gehaald wordt, is het een optie om de kuil te verlagen zodat de voersnelheid omhoog gaat. Onderschat daarnaast het belang van een glad snijvlak niet: hoe gladder het snijvlak, hoe lager de kans op broei. Voorkom tenslotte los materiaal voor de kuil. Op onderstaande foto is te zien dat losse kuilplukken snel gaan broeien (rood = hoge temperatuur). Door uit balen te voeren wordt er dagelijks een nieuw baal geopend waardoor de kans op broei kleiner is.

Afbeelding: Broei met warmtebeelden

Stap 4. Wees kritisch op het voer aan het voerhek

Vaker voeren en kleinere porties zorgen dat het voer langer fris blijft aan het voerhek. Voer de geiten tweemaal daags. Zorg ook dat de voergoot schoon is wanneer er weer vers voer op komt. Wees bij gebruik van een mengwagen kritisch op het gebruik van water. Water toevoegen aan een gemengd rantsoen verminderd weliswaar de kans op selectie, maar verhoogt ook de kans op broeivorming aan het voerhek.

Stap 5. Maak gebruik van broeiremmers of TGC ProtiWanze

Broeiremmers (Selko-TMR) zijn speciaal ontwikkeld om broeivorming in een gemengd rantsoen tegen te gaan. Dit is enkel in een vloeibaar product verkrijgbaar en remt de broeivorming aan het voerhek.

Een andere optie is het toevoegen van het bijproduct TGC ProtiWanze aan het rantsoen. TGC ProtiWanze bevat van nature een lage pH waardoor het in een gemengd rantsoen goed werkt als broeiremmer.

Meer weten over broei voorkomen?

Wilt u weten of er broei in uw kuil of in het voer voor het voerhek zit? Vraag uw geitenspecialist om eens een foto te maken met een warmtecamera en bespreek de mogelijkheden om broei structureel uit te bannen.

 

Ook interessant