Waar ben je naar op zoek?

Duurmelken verdient beter: tips voor gezonde duurmelkgeiten

Er is meer te verdienen met duurmelken als uw geiten de juiste zorg en voeding krijgen. Die boodschap stelt ForFarmers de komende tijd centraal in de campagne ‘Duurmelken verdient beter met ForFarmers’. Extra zorg en welverdiende aandacht voor duurmelkgeiten betaalt zich uiteindelijk terug in een beter financieel resultaat onderaan de streep.

ForFarmers helpt u verder met de groep duurmelkers. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze dieren en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven uw duurmelkers jaarrond gezond en productief. Het geitenteam van ForFarmers heeft verschillende tips en adviezen uit de praktijk voor u verzameld.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

 

Wilt u graag weten wat het verdienpotentieel van uw melkgeiten is en op welk vlak in uw bedrijfsvoering de meeste winst te behalen is? Vraag dan vrijblijvend een Capri Productiescan aan bij ForFarmers.

Welke geiten worden uw favoriete duurmelkgeiten?

Het houden van gezonde, goed producerende duurmelkgeiten begint al in de opfok. We zien dat lammeren die de opfokperiode gezond doorkomen, geen longproblemen of penswandbeschadigingen hebben en weinig stressmomenten kennen, later uitgroeien tot de betere duurmelkgeiten. Dus aandacht voor de opfok – voor een goed klimaat in de opfokstal en het juiste rantsoen - is uw eerste verdienste.

Uit onderzoek van het nutritie- en innovatiecentrum van ForFarmers blijkt dat het belangrijk is om de jonge lammeren zeer secuur te voeren. De opname van ruw- en krachtvoer is van belang om penspapillen te ontwikkelen, maar krijgt een lam teveel vluchtige vetzuren, dan ontstaat verzuring van de pens en zien we een verminderde opnamecapaciteit. De penspapillen gaan achteruit. Dit is nadelig voor de verdere groei en ontwikkeling van het dier. Bovendien geeft een geit die op jonge leeftijd pensverzuring heeft meegemaakt, later minder gemakkelijk melk. Gelukkig is pensverzuring te voorkomen. 

Medio juli/augustus van ieder jaar bekijkt u dan welke geiten gedekt worden en welke geiten u gaat duurmelken.  

Afbeelding: Groep geiten_duurmelken

Hoe blijven de melkgeiten gezond?

Om de melkgeiten gezond te houden, is het belangrijk dat ze een goede conditie behouden. ForFarmers hanteert binnen haar Capri Feed2Milk voedingsvisie speciale rantsoennormen voor duurmelkers. Hierbij sturen we op het behoud van melkproductie en conditie. Dit doen we door minder vervettende bestanddelen in het rantsoen aan te bieden, anders zullen duurmelkgeiten teveel in conditie groeien, gaan vervetten en een lagere melkproductie geven. Geiten met een te ruime conditie zijn minder actief, vreten minder en hebben meer kans op andere gezondheidsproblemen. Ook heeft het een financiële component, want te vette dieren zijn niet economisch.  

Hoe behoudt u de melkgift bij duurmelkers?

Een geit is een seizoensdier. Bij korter wordende dagen en een dalende buitentemperatuur (vanaf half augustus) heeft een geit van nature minder drang om melk te geven en daalt de melkgift. Met de juiste managementmaatregelen kunt u de duurmelkgeiten ook in deze periode goed op productie houden. Zorg bijvoorbeeld voor een stabiel stalklimaat (18 – 20 graden) en voldoende daglicht (minimaal 16 uur). Daarnaast is het aan te bevelen om over te schakelen op een ander rantsoen speciaal voor duurmelkgeiten.

In de vlog hieronder geeft geitenspecialist Jelle van de Mortel drie tips voor productiebehoud bij duurmelkers.

Drie tips van Jelle voor productiebehoud bij duurmelkers

Met de juiste managementmaatregelen kun je de duurmelk geiten goed op productie houden

Jelle's tips voor een hoge melkgift:

1

Zorg voor genoeg licht in de geitenstal, minimaal 16 uur - 200 lux

Onthoud: minder daglicht, betekent minder prolactine hormoon, betekent een lagere melkproductie. Om dit te compenseren is 16 uur daglicht van 200 lux in de geitenstal wenselijk. Check geregeld of alle lampen werken. Zijn de lampenkappen schoon? Meet na met een lux-meter.

2

Zorg voor een stalklimaat van zo'n 18 graden bij de geiten

Wees voorbereid op koude nachten. Controleer dagelijks de weersvoorspellingen en pas de verwarming in de geitenstal hierop aan. Controleer of alle deuren en gordijnen goed sluiten, zodat het stalklimaat voor de geiten continu rond de 18 graden is.

3

Voer duurmelkgeiten anders voor behoud van productie en conditie

Zorg dat de melkproductie en krachtvoergift in balans zijn en stem het energie- en eiwitniveau af op de behoefte van de duurmelkgeit op uw bedrijf. Uw geitenspecialist kan voor u berekenen of een vetverhogende geitenbrok nog wel bij alle groepen past.

Wat is het beste rantsoen voor duurmelkgeiten?

Voor duurmelkgeiten heeft ForFarmers speciale rantsoennormen. Via de Capri Feed2Milk voedingsvisie stelt de geitenspecialist het rantsoen voor de geiten bij. Het doel is om zo strak mogelijk op de behoefte van een duurmelkgeit - lees: de maximale melkgift - te voeren. In eerste instantie stuurt de geitenspecialist via ruwvoer; ruwvoer (gras, mais, bijproducten) is de basis van het rantsoen. Door bijvoorbeeld graskuil met voldoende eiwit te voeren blijft de pens goed werken zonder extra krachtvoer. Het voordeel van eerst sturen via ruwvoer is dat de krachtvoerkosten per 100 kg melk zeker niet hoger hoeven te worden. 

Waar nodig wordt het rantsoen aangevuld met krachtvoer. Speciaal voor duurmelkers heeft ForFarmers de Capri Maxima Constant in haar assortiment. Dit product is voorzien van CLA, deze toevoeging zorgt ervoor dat er minder van de aangeboden energie in vetweefsel wordt omgezet. Door de zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en toevoegingen in Capri Maxima Constant, behouden uw geiten hun conditie en productie. 

Verder kunt u kiezen uit krachtvoer met een lager aandeel zetmeel (voor bedrijven met een hoog aandeel mais in het rantsoen) of een lager aandeel ruw vet. 

Praktische managementmaatregelen

Twee belangrijke tips zijn al genoemd: zorg dat er genoeg daglicht in de stal is (minimaal 16 uur - 200 lux) en de temperatuur zo constant mogelijk blijft (18 graden). In de zomer bereikt u dit door voldoende ventilatoren op te hangen; ook in de opfokstal. Maar er zijn nog meer managementmaatregelen die ertoe bijdragen dat duurmelkers jaarrond optimaal produceren. 

1

Voorkom stress bij de geiten

Ervaren de geiten stress, dan merkt u dit meteen aan een dalende melkproductie. Veelvoorkomende stressmomenten zijn hittestress, stress rondom enten en stress vanwege het selecteren van dieren. Probeer stress dus te voorkomen.  

2

Voer en water voor geiten

Verstrek het ruwvoer in een schone voergoot en zorg dat de potten diep genoeg zijn, zodat de geiten een juiste vreethouding kunnen hanteren. Dit komt de drogestofopname ten goede. Zorg tevens voor voldoende drinkwaterpunten in de stal, zodat de geiten gemakkelijk bij drinkwater kunnen. 

3

Gedrag van de geiten

Hoe is de algemene aanblik in de stal? Hebben de geiten een mooi haarkleed en laten ze hun natuurlijke gedrag zien: bewegen ze genoeg en staan ze veel te herkauwen? Of zie je afwijkend gedrag bij de geiten, eet een geit niet? Schakel indien nodig de hulp in van de geitenspecialist of dierenarts. 

4

Hebben de geiten vaste mest of diarree?

Check regelmatig de mest in de potten. Is deze nog vast? Is alle voeding bij de geiten goed verteerd? 

Merkt u dunne mest of zelfs diarree bij geiten op, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw geitenspecialist of dierenarts. Als er in de voeding iets bijgesteld moet worden, dan stemt u dit met uw geitenspecialist af. 

Geitenhouder Meeuwis van den Top: Met de duurmelkaanpak van ForFarmers blijven mijn geiten maximaal produceren zonder te vervetten
Geitenhouder Meeuwis van den Top: "Met de duurmelkaanpak van ForFarmers blijven mijn geiten maximaal produceren zonder te vervetten”

Waarom verdient duurmelken beter met ForFarmers?

Als geitenteam willen we onze kennis graag met u delen, zodat uw duurmelkgeiten jaarrond gezond blijven en een hoge melkproductie realiseren. Met onze jarenlange ervaring met duurmelkgeiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkers, helpen we u verder en loopt het nog beter op uw bedrijf. Die extra zorg en welverdiende aandacht voor duurmelkgeiten betaalt zich uiteindelijk terug in een beter financieel resultaat onderaan de streep.

Het unieke aan de (buitendienst)medewerkers van ForFarmers is dat we niet alleen verstand van voeding hebben, maar ook van alle bijkomende managementmaatregelen op een geitenhouderij. Er staat altijd een team van specialisten voor u klaar: van (ruw)voerspecialist, technisch specialist, klimaatspecialist tot nutritionist. Dit team van specialisten werkt ook samen aan de juiste voedingsaanpak, gebaseerd op specifieke voernormen.

Capri Productiescan op uw bedrijf?

Wilt u inzicht in het verdienpotentieel van uw gehele bedrijfsmanagement: van opfok – dekstrategie tot duurmelkaanpak? Vraag dan bij uw geitenspecialist of dealer om een Capri Productiescan. Laat hieronder via de oranje button uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Vrijblijvend Capri Productiescan aanvragen