Waar ben je naar op zoek?

Melk probleemloos uw geiten met Capri

Capri is de voedingsaanpak van ForFarmers voor geiten en staat voor probleemloos werken met gezonde geiten. Het legt de focus op optimale voerbenutting en de beste melkproductie. Met onze uitgekiende voeders en het vakkundige advies van de geitenspecialist leggen we, samen met u, de basis voor sterke, gezonde en hoogproductieve geiten. Dat zorgt uiteindelijk voor de hoogste voerwinst per geit. Capri melkt beter!

Afbeelding: Cirkel Capri voor presentaties

Hoe werkt het?

In de Capri voedingsaanpak van ForFarmers komen vijf belangrijke zaken samen: 

1. Focus op pensgezondheid
Een gezonde pens betekent een gezonde geit. Voor een gezonde pens is een optimale balans tussen de buffercapaciteit en de zuurbelasting van het voer in de pens speelt hierbij een grote rol. ForFarmers monitort deze balans in de rantsoenberekeningen met twee eigen, unieke kengetallen: HerkauwIndex en VerzuringsIndex (HI en VI). Zo realiseren we een optimale pens-pH en helpen we pensverzuring voorkomen. Dat is belangrijk, want pensverzuring heeft een negatieve invloed op diergezondheid en melkproductie.

2. Betere inschatting ruwvoer
Ruwvoer is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in het geitenrantsoen. De verteringssnelheid van het ruwvoer wordt bij een ruwvoeronderzoek niet standaard bepaald, maar geeft wel belangrijke informatie voor het samenstellen van een passend rantsoen. Daarom heeft ForFarmers, in samenwerking met Blgg AgroXpertus, unieke NIRS-ijklijnen ontwikkeld voor het inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. Met de ijklijnen wordt de verteringssnelheid van het ruwvoer nauwkeurig bepaald.

Inkuilduur
In de Capri-voedingsaanpak wordt ook rekening gehouden met het effect van de opslagduur van het ruwvoer. Naarmate ruwvoer een langere tijd is opgeslagen in de kuil, verandert de kwaliteit van het ruwvoer. Het ruwvoer wordt sneller verteerbaar waardoor het risico op pensverzuring toeneemt. 

3. Optimale voerbenutting (rantsoenefficiëntie)
Een optimale voerbenutting is de basis voor goede financiële resultaten. Rantsoenefficiëntie is het kengetal uit de Capri-voedingsaanpak waarmee voerbenutting wordt bepaald. Het geeft weer hoeveel melk uw geiten produceren uit één kilogram droge stof. Hoe meer melk uit één kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie en hoe beter het financiële resultaat. Vraag uw geitenspecialist naar het Capri Efficiëntie Plan om te bepalen hoe hoog de rantsoenefficiëntie op uw bedrijf is.

4. Praktisch advies
ForFarmers heeft een team van geitenspecialisten. Dit houdt in dat zij zich alléén bezig houden met geiten en in hun regio al onze geitenklanten onder hun hoede hebben. Het team heeft verschillende eigen tools, waaronder het Capri-rantsoenberekingsprogramma. Hierin is de laatste kennis op het gebied van voederwaardering en dierbehoefte verwerkt.

Samen met het praktische advies van onze specialisten resulteert Capri in:

- Gemakkelijk en probleemloos melken met gezonde geiten
- Een hoge levensproductie
- De beste melkproductie
- Optimale voerbenutting (rantsoenefficiëntie)

5. Agroscoop
De resultaten van uw bedrijf monitoren, kan met Agroscoop. Dit zet de technische en financiële kengetallen van uw bedrijf overzichtelijk op een rij. Deze resultaten kan u vergelijken met het gemiddelde van andere bedrijven. De voerwinst (melkopbrengst inclusief nabetaling minus voerkosten) heeft u direct in beeld.