Que cherchez-vous?

Maagscore: de sleutel tot een goede darmgezondheid

ForFarmers ontwikkelde in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer de Maagscore. 

De Maagscore geeft de ontwikkeling van de klier- en spiermaag aan. Dit wordt aan de hand van verschillende onderdelen bepaald. Zo vormt de Maagscore de sleutel tot een goede darmgezondheid. Hoe gezonder de darmen, hoe gezonder het dier. 

Een score van 1, 2 of 3 op volgende onderdelen:

  • De afscheiding tussen klier- en spiermaag
  • De dikte van de spierwand
  • De handheid van de maagspier

Beoordeling kliermaag, spiermaag en maaginhoud

Naast deze scores wordt er ook nog gekeken naar de hoeveelheid en de ontwikkeling van papillen in de kliermaag, de kleur van de binnenkant spiermag en de maaginhoud. Goed ontwikkelde papillen tonen aan dag de kliermaag goed functioneert en er voldoende zuur en enzymen worden afgescheiden. 

De kleur van de wand van de spiermaag is een indicatie van de mate waarin reflux voorkomt. Reflux is de verplaatsing van voedsel in het maagdarmkanaal in tegengestelde richting. Dit bevordert de spijsvertering. De gele kleur van de maagwand wordt veroorzaakt door gal. Is de kleur donkergeel? Dan betekent dit dat er veel reflux is vanuit de dunne darm naar de maag. 

De maaginhoud van de spiermaag is niet makkelijk te beoordelen en is ook afhankelijk van het tijdstip van de laatste maaltijd. De maaginhoud moet in ieder geval niet te nat zijn en moet structuurrijk voer bevatten met zichtbaar kalksteentjes aanwezig. 

The Future Of Farming logo