Que cherchez-vous?

Voeder uw biggen bij in de zomer

Nouveautés saisonnières Nouveautés saisonnières23-3-2018


Naar aanleiding van de lancering van de VIDA-biggenvoeders hebben we op veel bedrijven proeven gedaan. Op die manier verzamelden we veel data: geboorte- en speengewichten van biggen, spekdiktes en gewichten van zeugen. Uit deze proeven bleek dat het geboortegewicht van biggen lager is in de zomer. 

Ook de speengewichten van biggen zijn in de warmere perioden in het jaar duidelijk lager. Dit betekent dat biggen extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoederen van biggen in de kraamstal vraagt dus extra aandacht. Het streefdoel: een voeropname van 200 g/big voor een speenleeftijd van 3 weken. VIDA Milk en VIDA Prestarter zijn ontwikkeld met als doel de hoogste voederopname te bereiken. Een hogere opname voor spenen betekent een betere voorbereiding op het speenproces en beter prestaties.

Afbeelding: VIDA Milk

Praktische tips om biggen zo goed mogelijk bij te voederen

Het streefdoel van voederopname van biggen die op 3 weken leeftijd gespeend worden is 200 gram. Deze tips helpen u om deze voederopnames met alle voordelen die daarbij horen te bereiken:

  1. Begin zo vroeg mogelijk met het verstrekken van VIDA Milk. Dit kan vanaf 12 uur na de geboorte. Biggen zullen altijd de melk van de zeug verkiezen boven kunstmelk. Er is dus geen gevaar dat biggen onvoldoende biest zouden opnemen.
  2. Gebruik warm water (45°C) om de VIDA Milk aan te maken. Meet 200 gram VIDA Milk per liter warm water af.
  3. Begin met het aanmaken van kleine porties VIDA Milk. Verstrek minimaal 2 keer per dag de dagelijkse hoeveelheid. Richtinggevend schema: zie tabel 1
  4. Niet alle tomen biggen zullen veel melk drinken. Deze tomen mogen vanaf dag 5 schakelen van VIDA Milk naar VIDA Prestarter of VIDA Maxima 1.
  5. De voederopname voor spenen is altijd hoger als het voeder als brij aangeboden wordt. De cijfers van de praktijkproef in tabel 2 laten dit nogmaals zien.
Tabel 1: voerschema VIDA Milk in kraamstal
Dag na geboorte VIDA Milk per toom (liter/dag)
1 0,3
2 0,4
3 0,4
4 0,6
5 0,8
6 0,8
7 1,0
8 1,2
9 1,4
10 1,6

Biggen in de couveuse

Bedrijven in een meerwekensysteem met een hoog aantal levend geboren biggen zijn vaak genoodzaakt om een bepaald aantal biggen op jonge leeftijd voor te spenen. Ook voor deze biggen is het voedermanagement van zeer groot belang. We streven ernaar om in de couveuse een zo hoog mogelijke voederopname te behalen.

Enkele praktische tips:

  1. Sluit het water (nippel, drinkbakje) de eerste dag in de couveuse af. Dit om te voorkomen dat de biggen te veel water en te weinig droge stof opnemen.
  2. Bied naast VIDA Milk altijd droogvoeder aan.
  3. Zorg voor een minimale oppervlakte van 0.15 m² per big waarvan 0.05 m² dichte, verwarmde vloer.
  4. Stel de vraagtemperatuur niet te hoog in. Het mag niet te warm en te vochtig worden in de couveuse. Bij opzet is 30°C voldoende. Bouw daarna af naar 28°C. Zorg wel voor een voldoende hoge nesttemperatuur.
  5. Richtinggevend voederschema (voorbeeld voorspenen op 7 dagen leeftijd): zie tabel 2

Tabel 2: voerschema voorgespeende biggen

Dag Water VIDA Milk (per big) Voeder droog Voeder brij
7 dicht 3 x 200 ml VIDA Prestarter  
8 open 3 x 250 ml VIDA Prestarter  
9 open 3 x 300 ml VIDA Prestarter  
10 open 3 x 350 ml VIDA Prestarter  
11 open 2 x 350 ml VIDA Prestarter  
12 open 2 x 350 ml VIDA Prestarter  
13 open 1 x 350 ml VIDA Prestarter  
14 open   VIDA Prestarter VIDA Prestarter
15 open   VIDA Prestarter VIDA Prestarter
16 open   VIDA Maxima 1 VIDA Maxima 1
17 open   VIDA Maxima 1 VIDA Maxima 1
18-21 open   VIDA Maxima 1 VIDA Maxima 1

Ook interessant