Que cherchez-vous?

Uitdosering brijvoer door afname weegstaven voerkeuken

Saviez-vous que... Saviez-vous que...14-3-2018

Brijvoerinstallaties werken vaak op basis van weegstaven. De uitdosering van voer wordt bepaald door afname van die weegstaven vooraan in de voerkeuken. Maar veel varkenshouders weten niet precies welke hoeveelheid brijvoer in de voerweger aangemaakt wordt.  

Afbeelding: brijvoer

De hoeveelheid brij die wordt aangemaakt, is afhankelijk van het merk van de brijvoerinstallatie. Maar algemeen geldt dat de volgende hoeveelheid brij zich in de weger bevindt:

  1. Nulpunt: alle kilo’s brij die in de weger achterblijven als het gewicht van de voerweger op 0 kg staat.
  2. Over te houden kg: de hoeveelheid brij die extra wordt aangemaakt om geen voertekort te hebben bij het uitdoseren.
  3. Extra voederhoeveelheid: de hoeveelheid brij die extra wordt aangemaakt en achter de voerkolom wordt gepompt om bij de laatste voederventielen goed te kunnen voeren. Dat wil zeggen dat er geen stuurvloeistof in de troggen komt.
  4. Voederbehoefte: de hoeveelheid brij die wordt aangemaakt en daadwerkelijk ook in de troggen wordt uitgedoseerd (ventieldata/voedercurve).

In de praktijk blijkt dat verschillende waarden nogal eens te hoog staan, waardoor er relatief veel vermenging optreedt tussen de mengsels.

Rekenvoorbeeld voor uitdosering brijvoer

Een nulpunt van 80 kg en over te houden 40 kg. Dat betekent dat 120 kg voer zich continu in de weger bevindt. Op een mengselgrootte van 600 kg brij betekent dit een continue vermenging van 20%. Dit is onacceptabel. Geen enkele varkenshouder zou toch accepteren dat een voederfirma voer uitlevert waarvan 20% niet bestemd is voor de betreffende diercategorie.

Om dit te verlagen, adviseert Joost Leijten, onafhankelijk specialist brijvoertechniek, om de instellingen kritisch na te kijken. Een flink aantal zaken zijn daarbij van belang, met als uiteindelijk doel de mengsels qua nutriëntvoorziening beter te laten aansluiten bij de betreffende diergroep. Een bijkomend voordeel is dat er minder sprake is van doorenten van gisten. Als er continu vers voer op oud voer wordt aangemaakt, is dit namelijk een ideale voedingsbron voor het doorgroeien van de gisten. De voerweger telkens leegmaken is wellicht de beste optie maar komt nog niet vaak voor.

Afbeelding: Grafiek brijvoerinstallatie
The Future Of Farming logo