Que cherchez-vous?

Betere darmgezondheid en groei bij gespeende biggen

Nouveautés du secteur Nouveautés du secteur23-3-2018

Het in eigen huis ontwikkelde DARMperfect-concept is een combinatie van onder andere een vezel- en eiwitaanpak. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor een betere maagdarmgezondheid bij gespeende biggen. DARMperfect werd geïntegreerd in de VIDA-biggenvoeders met als resultaat: een gezonde groei en vitalere biggen. Met continu onderzoek en verdere ontwikkeling van voeders streeft ForFarmers naar een gezondere, efficiëntere varkenshouderij en geeft zij invulling aan haar missie ‘For the Future of Farming’.

Hoewel de varkenssector het antibioticagebruik de afgelopen jaren al fors heeft weten te verminderen, neemt de druk op varkenshouders toe om het gebruik nog verder te verlagen. Tegelijkertijd verwachten varkenshouders maximale groei en uniformiteit van hun biggen, zo min mogelijk gezondheidsproblemen en meer werkgemak. Uit de halfjaarrapportage van de Monitoring Diergezondheid Varkens van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Nederland blijkt dat bij de helft van alle dieren die voor sectie werden ingezonden, maagdarm- of luchtwegaandoeningen werden geconstateerd. Maagdarmaandoeningen hadden daarbij de overhand. ForFarmers zag daarin een bevestiging dat sturen op een optimale maagdarmgezondheid van cruciaal belang is.

Vezel- en eiwitaanpak voor betere maagdarmgezondheid

Het Nutritie & Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers onderzocht de toepassing van een vezel- en eiwitaanpak in de biggenvoeders. Jan Fledderus, Innovatiemanager Biggen, licht de bevindingen toe: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat specifieke, structuurrijke vezels zorgen voor een betere opbouw van de voedselbrij in de maag. De spijsverteringssappen blijven door die vezels beter onderin de maag. Daardoor is er minder kans op zuuraantasting van de hoger gelegen, gevoelige delen van de maag.”

De vezels zorgen er bovendien voor dat de biggen het voer gelijkmatig opnemen en dat de passage van de voedselbrij van de maag naar de darm trager verloopt. “Spijsverteringssappen kunnen zo beter inwerken op de voedselbrij en met name de eiwitten worden daardoor beter verteerd. De varkenshouder ziet dat terug in de vitaliteit van de biggen. Daarnaast blijkt uit proeven dat het vernieuwde VIDA-voer tevens een hogere groei per dag oplevert (gemiddeld +14 gram/dag) en een scherpere voederconversie (gemiddeld -0,02 kg voer/kg groei).”

De verbeterde eiwitaanpak leidt ook tot een betere mestconsistentie. Fledderus verklaart dit als volgt: “We hebben de toepassing van hoogwaardige, bewerkte eiwitbronnen en het gebruik van ammoniabinders onderzocht. Door de eiwitrijke grondstoffen ultrafijn te malen en te ontsluiten worden deze beter verteerd. De ammonia­binders binden de schadelijke stoffen die vrijkomen uit onverteerde eiwitresten. Zo kunnen die schadelijke stoffen de darmflora niet aantasten.”

Introductie DARMperfect in VIDA biggenvoer

De onderzoeken hebben geleid tot een innovatie van de VIDA-biggenvoeders met het DARMperfect-concept. Hierin is onder andere de vezel- en eiwitaanpak gecombineerd. Er zijn speciale voerlijnen voor biggen met een hoge of een beperkte voeropnamecapaciteit (Prima en Maxima). Daarnaast is er een voerlijn gericht op goede technische resultaten en kostprijs per kg groei (Optima) en een voer voor biggen die extra ondersteuning in gezondheid nodig hebben (Vital). Het verbeterde assortiment richt zich op een betere maagdarmgezondheid, gezonde groei en meer werkgemak voor de varkenshouder.

Afbeelding: DarmPerfect
The Future Of Farming logo