Que cherchez-vous?

Beperk daling dagelijkse groei bij vleesvarkens in de zomer

Nouveautés saisonnières Nouveautés saisonnières23-3-2018

Vleesvarkens groeien in de zomer minder hard. Dit komt doordat de voederopname onder invloed van de hogere temperaturen daalt. 
Deze tips helpen u om de daling in dagelijkse groei zo veel mogelijk te beperken:

 1. Door te schakelen naar een meer luxe voeder, blijft de opname van nutriënten (energie, eiwit,…) op peil ondanks een lagere voeropname.
 2. Besteed extra aandacht aan schakelmomenten: langer startvoeder doorgeven in warme periodes resulteert in betere resultaten.
 3. Het voederen van korrel i.p.v. meel geeft een lager risico op lagere opname door volume verzadiging.
 4. Op warme dagen moeten de vleesvarkens voldoende kunnen drinken. Zorg dus voor een debiet van minimaal 700 ml/minuut per nippel.
 5. De wateropname wordt gestimuleerd door toepassing van Selko pH.
 6. Een te hoge bezettingsgraad in de hokken is vooral in de zomer nadelig. Een gemiddelde oppervlakte van 0,75 m² per dier is dan zeker aan te raden.
 7. Stalklimaat:
 • Controleer regelmatig de onderdruk in de afdelingen (deuren slaan dicht?). Een te hoge onderdruk duidt op een te kleine luchtinlaat. 
 • Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht. Voor een afdeling van 250 zware vleesvarkens is er op een warme zomerdag 2,6 m² luchtinlaat nodig.
 • Stel de vraagtemperatuur in de zomer niet te laag in. Voor zware vleesvarkens nooit lager dan 22°C.
 • Controleer de ventilatiecurves: alle instellingen op de zomerstand!
Afbeelding: vleesvarkens