Que cherchez-vous?

8 tips tegen hittestress bij vleesvee

Nouveautés saisonnières Nouveautés saisonnières28-3-2018

In de zomer neemt de kans op hittestress toe met minder goede groeiresultaten bij uw vleesvee als gevolg. Bij hogere temperaturen lukt het dieren namelijk minder goed om warmte kwijt te raken. Belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum en maximum temperatuur. Maar ook de combinatie met luchtvochtigheid bepaalt in welke mate dieren last hebben van hittestress.

Dieren met hittestress

We geven u hieronder enkele symptomen mee waarmee u kan bepalen of uw dieren last hebben van hittestress.

 • Lusteloos gedrag
 • Minder vreten
 • Stijgende ademhalingsfrequentie (waardoor ze extra CO2 uitstoten)
 • Minder efficiënte vertering

Wat kan u doen tegen hittestress?

 • Voorzie extra koeling (indien mogelijk).
 • Mest voldoende uit.
 • Stimuleer voeropname door vaker per dag te voederen of door ’s avonds te voederen.
 • Accepteer meer restvoer en verwijder dit dagelijks.
 • Verlaag de krachtvoergift met 1 à 2 kg in de zeer warme dagen.
 • Voeder 150-200 gram Univit Buffer of RumiBuffer bij per dier per dag.
 • We raden aan om na de hittestressperiode voldoende lang een buffer te voeren. Na de warme periode gaan de dieren namelijk veel meer vreten. Als gevolg daarvan neemt de zurenproductie in de pens toe waardoor er meer gevaar is voor een subacute pensverzuring.
 • Zorg voor maximale beschikbaarheid van fris drinkwater.
 • Bekijk onze hittestresskaart voor vleesvee.
Afbeelding: Hittestress