Que cherchez-vous?

Voorkom uiergezondheidsproblemen bij robotmelken

Conseils pour les fermiers Conseils pour les fermiers21-3-2018

Uit een recente rondvraag bij deelnemers aan de workshop 'Robotmelken' blijkt dat een overgrote meerderheid wakker ligt van uiergezondheidsproblemen op zijn bedrijf. Weet echter dat uiermanagement niet veel verschilt van uiergezondheidsmanagement op melkveebedrijven met een conventionele melkstal. Voeding, melktechniek en hygiëne spelen ook bij het gebruik van de melkrobot een belangrijke rol in het voorkomen van uierproblemen. 

1

Vraag uw hygiënescorekaart

De stalhygiëne is meestal ondermaats als uit bacteriologisch onderzoek van melk blijkt dat omgevingsgebonden mastitisverwekkers een rol spelen. Zo kan een hygiënescorekaart u helpen een objectief beeld van de uierhygiëne te krijgen. Vraag hiernaar bij uw ForFarmers specialist. Maar denk ook even aan de technische instelling van de robot. Of aan specifieke factoren bij uw koeien: onrustige koeien, koeien met te lang haar op de uier en koeien met een minder goede speenplaatsing worden niet altijd goed voorbehandeld. 

2

Voorkom overdracht

Tijdens het melken zelf kunnen mastitisverwekkers via de tepelbekers overgedragen worden. Om overdracht tussen koeien te voorkomen, spoelt u de tepelvoering van uw robotsysteem na iedere melking door en maakt u bij de hoofdreiniging best gebruik van heet water of stoom. We raden aan om driemaal per dag een hoofdreiniging te doen. Bij sommige merken kan u na elke melkbeurt gebruik maken van stoom of heet water maar dit verbruikt echter behoorlijk wat energie. Wees dus selectief en spring hier doordacht mee om. 

Afbeelding: uiergezondheid robotmelken
3

Melk vaker

Vaker melken betekent meer melk en een betere uiergezondheid op voorwaarde dat de melkintervallen niet te kort zijn en dat er voldoende melk per melking aanwezig is. Het streven voor het hele koppel is 2,5 tot 3 melkingen per 24 uur. Er zijn echter veel factoren die het gemiddeld aantal melkingen beïnvloeden. Actieve koeien en een goed bereikbare robot zijn cruciaal voor frequent robotbezoek. Maar ook voeding, stalklimaat en klauwgezondheid beïnvloeden de activiteit van uw koeien. Zo heeft een te rijk basisrantsoen of een rantsoen met te weinig structuur een negatieve invloed op het loopgedrag van uw koeien of neemt de activiteit van uw koeien af bij hogere temperaturen in de stal (hittestress). De F2M (Feed2Milk)-aanpak van ForFarmers is er dan ook op gericht om koeien actief te houden zodat ze voldoende robotbezoeken genereren. Daarnaast houdt deze voedingsaanpak ook rekening met de passende mineraleninvulling om de weerstand van uw koeien en hun klauwgezondheid op peil te houden. Ook bij hogere temperaturen in de stal (hittestress) neemt de activiteit van koeien af. 

4

Beperk aantal mislukte melkingen

Daarnaast is het belangrijk dat het aantal mislukte melkingen beperkt blijft. Mislukkingen leiden namelijk tot onvolledige melkingen en dus meer kans op melk uitliggen in de boxen. Dit laatste komt de uiergezondheid absoluut niet ten goede. Robotdata zoals de gemiddelde melksnelheid geven voldoende informatie over het technisch functioneren van uw robot. 

5

Detecteer mastitis

Als u (sub)klinische mastitis snel ontdekt, is de kans op genezing een pak groter en het risico op verspreiding veel kleiner. Door de frequente meting van de geleidbaarheid per kwartier kan u mastitis al in een vroeg stadium opsporen. Naast mastitisdetectie is controle en aanpak van attentiedieren zeer belangrijk. Als meer dan 15% van de aanwezige dieren als attentiekoe geregistreerd staat, raden wij u aan om een plan van aanpak op te stellen. Dieren met een langdurig verhoogd celgetal die niet genezen, mogen namelijk niet te lang in het koppel blijven lopen. 

6

Controleer uw robot regelmatig

Robotmelken is een continu geautomatiseerd proces. Controleer daarom regelmatig uw robot en uw koeien. Met de hulpmiddelen RAP (Robot Analyse Programma) en ROS (Robot Optimalisatie Scan) beschikt de ForFarmers robotspecialist over een aantal unieke instrumenten omde werking en de prestaties van uw robot te beoordelen en te verbeteren. Aan de hand van deze gegevens kan u namelijk een plan van aanpak opstellen samen met de voedingsspecialist om zo de uiergezondheid op uw bedrijf te optimaliseren. 

Wilt u een Robotanalyse of -scan laten uitvoeren op uw bedrijf?
Contacteer ons vandaag via onderstaand formulier.