Que cherchez-vous?

Technische resultaten lijden onder hittestress

Nouveautés du secteur Nouveautés du secteur3-4-2018

In de zomer kan rundvee flink wat last hebben van de hitte. Dit gebeurt vaak al eerder dan we denken en het heeft behoorlijke gevolgen voor de technische resultaten. Bij melkvee veroorzaakt hittestress een melkproductie- en gehaltedaling, een verhoging van het celgetal en een verminderde vruchtbaarheid. Daarnaast zijn de koeien minder actief, met meer ophaalkoeien tot gevolg. Daarom geven we graag enkele tips om hittestress te voorkomen. 

Afbeelding: grafiek_hittestress

Omgevingstemperatuur

Bij hogere temperaturen lukt het dieren minder goed om warmte kwijt te raken. Belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum en maximum temperatuur. Maar niet alleen de temperatuur, ook de combinatie met luchtvochtigheid bepaalt of en in welke mate dieren last hebben van hittestress. 

Effecten op de prestaties van uw dieren

Uw dieren vertonen lusteloos gedrag en vreten minder doordat de passagesnelheid van het voer daalt. Bovendien stijgt de ademhalingsfrequentie waardoor ze extra CO2 uitademen. De hiermee gepaard gaande verlaagde concentratie bicarbonaat heeft een verminderde buffercapaciteit van de pens tot gevolg. Naast een lagere voeropname verloopt de vertering dus ook minder efficiënt waardoor de totaal benutte energie veel minder wordt. Dit alles veroorzaakt bij melkvee een melkproductie- en gehaltedaling, een verhoging van het celgetal en een verminderde vruchtbaarheid. 
Op robotbedrijven komt daar nog eens bij dat de koeien minder vlot naar de robot komen. Dat betekent voor u als veehouder extra werk. Daarnaast kan hittestress nefast zijn voor de klauwgezondheid. En dat is dikwijls maar twee tot drie maanden later zichtbaar. 

Afbeelding: ff_Hittestress_002

Maatregelen bij kans op hittestress

Goed ventileren, voldoende fris water beschikbaar stellen en voermomenten aanpassen, zijn enkele algemene maatregelen. Maar er zijn er nog. Zo kan u bij kans op hittestress ook uw voermanagement aanpassen, indien nodig. Accepteer hier minstens 5% restvoer. En veeg regelmatig het voer voor het voerhek aan om de opname te stimuleren. Voorkom bovendien broei en verlaag tijdelijk het krachtvoer. 

Deze maatregelen zijn echter niet altijd voldoende om de gevolgen van hittestress te voorkomen. Er zijn meestal ook rantsoenmaatregelen nodig. 
Die moeten enerzijds gericht zijn op het ondersteunen van een goede penswerking en anderzijds op het zorgen voor een extra energieboost. ForFarmers ontwikkelde enkele producten die de dieren helpen om makkelijker de zomer door te komen. Om de pensverwerkign te ondersteunen, gaat de voorkeur uit naar buffers met levende gisten. Die laatste nemen zuurstof weg uit de pens (beter milieu voor de pensbacteriën) en nemen ook suiker op uit de pensvloeistof (minder kans op verzuring). Univit Buffer is hiervoor een zeer geschikt product. Om de energievoorziening op peil te houden, is het voeren van propyleenglycol en het verstrekken van extra vitamines B aangewezen. Hiervoor is Glucolac Plus een perfect energiesupplement. 

Univit Buffer Glucolac Plus

Bevat o.a. levende gisten, natriumcarbonaat, zeealgenkalk en magnesiumoxide. Zo krijg je een zeer bufferende werking waardoor
de zuurtegraad in de pens herstelt en pensverzuring voorkomen kan worden.

Bevat propyleenglycol en extra vitamine B. Dit zorgt voor de nodige energieboost en verbetert de pensflora activiteit. 
  • Adviesdosering: 200 g per dier per dag
  • Adviesdosering: 250-500 g per dier per dag afhankelijk van de mate van hittestress
  • Periode: start hittestress tot tien dagen na hittestress
  • Start hittestress tot vijf dagen na hittestress