Que cherchez-vous?

Te weinig kali kan graslandproductie beperken

Saviez-vous que... Saviez-vous que...21-3-2018

Kali is een steeds belangrijker aandachtspunt voor grasland. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de lagere drijfmestgiften ontstaat er al snel een netto-onttrekking op grasland. Zeker op de zandgronden is het aan te raden om een aanvullende kalibemesting toe te passen. 

Kali is een steeds belangrijker aandachtspunt voor grasland. Door de lagere gehaltes in drijfmest en de lagere drijfmestgiften ontstaat er al snel een netto-onttrekking op grasland. Zeker op de zandgronden is het aan te raden om een aanvullende kalibemesting toe te passen. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van gewassen. Te weinig kali kan de graslandproductie, zeker in drogere periodes, sterk beperken. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode, wanneer het vaker droog wordt, minder bemest met drijfmest en is de kalivoorziening miniem, zeker omdat de kaligehaltes in drijfmest de laatste jaren gezakt zijn. 
De belangrijkste kali-aanvulling op grasland komt voort uit de bemesting met rundveedrijfmest of Novurea Max (zonder drijfmest). Novurea Max is dé nieuwe meststof waarbij u in één werkgang alle essentiële elementen aanvult. Novurea Max bevat 23 N – 23 K2O – 12 SO3. 

Afbeelding: Novurea circle