Que cherchez-vous?

Koeien met gezonde klauwen in het najaar

Nouveautés saisonnières Nouveautés saisonnières4-4-2018

Het ontbreekt u in de zomer vaak aan tijd om de klauwen regelmatig te behandelen. Tegelijkertijd is het lastiger om de roosters in uw stallen goed te reinigen. Zeker met een mestrobot of mestschuif blijft er al snel een 'filmlaag' op uw roosters achter waardoor de roosters erg glad worden. Door de warmte droogt de mest ook sneller op en blijft die makkelijker aan de klauwen hangen. Zo ontstaat een ideale omgeving voor bacteriën en loopt de ziektedruk in een snel tempo op. Stinkpoot ligt op de loer. 

Wist u dat u dit zeer eenvoudig kan aanpakken? 
We vertellen er u hieronder alles over. 

Klauwen reinigen

Een snelle en efficiënte manier om de klauwen van uw koeien te reinigen: de hogedrukreiniger. Zet uw koeien vast aan het voerhek en spuit alle klauwen af. Reinig tot net boven de bijklauwen. En vergeet ook de voorste poten niet. 

Roosters onderhouden

De roosters in uw stallen hebben op regelmatige basis een volledige onderhoudsbeurt nodig. Maak alles goed schoon zodat de gladde plekken verdwijnen. Zo hebben uw koeien weer voldoende grip en loen ze graag naar de robot en het voerhek. Blijven uw roosters toch nog glad? Dan moeten ze opgeruwd worden. Hou er rekening mee dat ook nieuwe roosters snel glad kunnen worden. 

Afbeelding: klauwen

Voetbaden

Voordat je hieraan begint, is het belangrijk dat de klauwen van uw koeien en uw roosters gereinigd zijn. Pas dan heeft u maximaal effect van de voetbaden. Hoe pakt u het aan? 

  • Plaats wekelijks voetbaden.
  • Er mogen maximaal 150 tot 200 passages door een voetbad. 
  • Een voetbad moet zo diep zijn dat de bijklauwen onder water staan.
  • Qua lengte moeten de koeien elke poot minimaal twee keer in het voetbad kunnen plaatsen.
  • Wissel af met verschillende producten voor een maximaal resultaat. 
  • Gebruik minimaal de dosering die op de verpakking staat.
  • Meet voor een correcte dosering eerst de inhoud van het voetbad op. 

Voeding

In het najaar (september en oktober) komen er traditioneel veel rantsoenwisselingen voor. Dit veroorzaakt stress bij uw koeien. Zorg daarom steeds voor voldoende veiligheid in het rantsoen. Voldoende 'prik en lengte' bijvoeren, is de boodschap. Daarnaast is het raadzaam om mineralen bij te voeren. Extra mineralen met Biotine zorgen namelijk voor sterke en harde klauwen en hebben bovendien een positief effect op de penswerking. Univit Mobiel is hiervoor speciaal ontwikkeld. 

Klauwbekappen

Verder blijft het regelmatig bekappen van de klauwen noodzakelijk. U doet dit het best 60 dagen voor het kalven en 100 dagen erna. En als extraatje laat u eenmaal per jaar alle klauwen bekappen. Het vergt een dag intensief werk aan de klauwen, waarna u wekelijks voetbaden plaatst om uw melkveestapel met gezonde klauwen het najaar en de winter in te laten gaan. Maar u gaat dan zelf ook een aangename winter tegemoet, met veel robotbezoeken, weinig ophaalkoeien en extra melk!