Waar ben je naar op zoek?

Innovatie

ForFarmers levert duurzaam voer en advies, wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op uw bedrijf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk. 

Het belang dat ForFarmers aan deze verbeteringen hecht, is zichtbaar doordat de innovatiemanagers van ons Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) gemiddeld meer dan 40 à 50 onderzoeksprojecten per jaar uitvoeren. Daarnaast gebruiken we ons uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel onderzoek als de totstandkoming van producten en diensten voor boeren. 

Bij NIC werken dierspecifieke voerdeskundigen en innovatiemanagers. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en innovatieprogramma van ForFarmers om te komen tot nieuwe voeders, maar ook voor de technische prestatie van de voerproducten die we leveren. 
Al het voer van ForFarmers is samengesteld met behulp van een zelf ontwikkeld voerwaarderingssysteem. Dit systeem bepaalt de geschiktheid (verteerbaarheid) van elke grondstof voor elke diersoort. Het houdt ook rekening met onder meer de leeftijd van het dier. Het geproduceerde voer heeft de juiste nutritionele waarde voor een goede groei en gezondheid van het dier. Omdat genetica, gezondheid en managementsystemen voortdurend veranderen, verandert ons voerwaarderingssysteem mee.
Daarnaast werkt NIC nauw samen met onze sectorteams en met de strategische partners van ForFarmers, zoals Nutreco, waarmee gezamenlijke innovatieprojecten worden ondernomen.

Lees meer over innovatie  op de website van ForFarmers Group.