Zoeken
For the Future of Farming
Ferm4FarmNutrix+ en VIDAMeer informatie over VIDABrijvoerCCM

05-12-2012

Aandeel gemedicineerd voer geminimaliseerd

De productie van met antibiotica gemedicineerd varkensvoer is bij ForFarmers in het eerste kwartaal van 2011 maar liefst 69% lager dan een jaar terug. Van de totale productie aan varkensvoer wordt nu nog maar 0,25% met antibiotica gemedicineerd voer geproduceerd. Deze daling komt voornamelijk door de focus van ForFarmers op de begeleiding van varkenshouders naar een hogere varkensgezondheidsstatus.


Om de varkenshouders te ondersteunen bij het aankomende verbod van verwerking van antibiotica in mengvoer, is ForFarmers al in een vroeg stadium aan de slag gegaan met klanten en hun dierenartsen om het antibioticagebruik verder terug te dringen.


Plan van aanpak
Allereerst heeft ForFarmers ervoor gezorgd dat er bij de veehouder een plan van aanpak klaarligt. Dit plan van aanpak wordt bij voorkeur in samenspraak met de dierenarts gemaakt, zodat er een goed alternatief ligt om optimale resultaten te behalen. Via verschillende onderdelen kan de voorlichter het bedrijf begeleiden bij de overgang naar voer zonder antibiotica. Denk aan het Pigcare®-concept om te komen tot een gezondere veestapel. Pigcare® helpt varkenshouders om met behulp van preventieve hygiënemaatregelen, de gezondheidsstatus van hun bedrijf te verbeteren en daarmee het medicijngebruik terug te dringen. En het project Formule1000, waarmee met voer- en managementmaatregelen wordt gewerkt aan een hogere groei bij de vleesvarkens. Speciaal voor varkenshouders, die willen schakelen naar een hoger rendement, is de Formule1000-check ontwikkeld. Bedrijven krijgen hiermee snel en overzichtelijk hun belangrijkste verbeterpunten in beeld.


Vervolg
Om de volgende slag te maken bezoekt ForFarmers de bedrijven, die structureel gebruik maken van gemedicineerde voeders, voor een nadere inventarisatie. Hierbij worden de (on)mogelijkheden van alternatieve toediening van antibiotica en de mogelijke aanpassingen van het management en de voerstrategieën bekeken. Zo hoopt ForFarmers haar klanten een goede ondersteuning en een passende begeleiding te bieden, om te komen tot een situatie waarbij de productie van gemedicineerde voeders niet meer nodig is.

Op deze wijze werkt ForFarmers aan de beperking van de resistentieontwikkeling van bacteriën en daarmee aan voedselveiligheid en een duurzamere productie van mengvoer.