Zoeken
For the Future of Farming
MaïszadenGraszadenGraslandbemestingBroeiremming

Maïsbemesting

Maïs is een gewas dat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia lang worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van maïs, op alle grondsoorten. De samenstellingen van deze rijenmeststoffen is in de loop van de jaren veranderd. Enerzijds heeft de wetgeving beperkingen gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor borium en zwavel een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor zijn er aanpassingen in de samenstelling van GroMaize doorgevoerd.

GroMaize, rijenbemesting
GroMaize is een complete range van maïsmeststoffen in de rij bij zaai. De GroMaize-meststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen die we aan een moderne maïsmeststof stellen. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte GroMaize-meststof. Rijenbemesting in maïs wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Voor formules, zie achterkant folder GroMaize.

Kenmerken en voordeel
GroMaize meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium en op één na ook fosfaat. Bij GroMaize-kali is Kali een bijkomend belangrijk element. Monocotylen als maïs hebben een lichte voorkeur voor ammoniumstikstof. Bovendien bevordert ammoniumstikstof de opname van fosfaat. In alle fosfaathoudende GroMaize-meststoffen zit de stikstof dan ook voor 60% in ammoniumvorm. De fosfaat is voor 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt; Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de maïs. Maïsmeststoffen bevatten zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (S04).

Novurea Compleet
Mais onttrekt een grote hoeveelheid elementen zoals stikstof, kalium en zwavel aan de bodem. Deze elementen moeten door de bodem geleverd worden of via drijfmest en/of kunstmest toegediend worden. Op basis van de lagere drijfmestgiften en de lagere gehalten in de drijfmest is de behoefte bij 150 kg rijenbemesting niet altijd gedekt. Het kan voor een gezonde maisplant met een hoge opbrengst noodzakelijk zijn om breedwerpig extra te bemesten, bijvoorbeeld met het nieuwe product Novurea Compleet.