Zoeken
For the Future of Farming
Cathy, de beste maïs

Cathy scoort zowel op proefveld als bij de boer

Het ruime aanbod van maïsrassen maakt het moeilijk het ras te vinden dat de juiste prestatie levert. Wij raden u aan de koe centraal te zetten bij uw keuze. Voor het maximale rendement uit (r)uwvoer is het belangrijk dat de koe zoveel mogelijk melk ontwikkelt op het gekozen gewas. Daarom stelt ForFarmers u graag Cathy voor, een maïsras dat zowel in cijfers, bij de boer als op het proefveld goed scoort.

Steven Devos, 170 melkkoeien - Framont, Luxemburg

“Hier in de Ardennen (Framont, op 400 meter hoogte) is het heel moeilijk om de maïs te hakselen op het toppunt van zijn kwaliteit. Het maïsras Cathy heeft een zeer goede ziekteresistentie. Op mijn percelen, waar elk jaar terug maïs gezaaid wordt, blijft Cathy gezond tot aan de oogst. De kolven zijn groot en opmerkelijk goedgevuld. Cathy zorgt voor een zetmeelrijke kuil, wat perfect past in mijn grasrijk rantsoen.”

Leo Hens, 60 melkkoeien - Kalmthout
Leo Hens runt samen met zijn vrouw een gemengd bedrijf met 60 melkkoeien en vleesvarkens. Leo melkt gemiddeld 10000 liter per koe. Typerend voor de Noorderkempen is de grote concentratie aan intensieve melkveebedrijven. Daarvoor is veel ruwvoer nodig. Leo zit zoals vele andere boeren krap in grond. Leo wil daarom de hoogste opbrengst halen van zijn land en daarbij nog wil hij graag vroeg hakselen omwille van de lagergelegen percelen.

Samen met accountmanager Gert Van Dyck haalt Leo via een juiste grondbewerking, een correct  bemestingsadvies en een goede maïsrassenkeuze het beste rendement uit zijn gronden. Cathy paste met zijn goede jeugdgroei, topopbrengst en vroegrijpheid perfect in Leo zijn plaatje. “Met 14 ha Cathy zat mijn sleufsilo bomvol. Normaal gaat er 16 hectare in,’‘ aldus een tevreden Leo Hens.